BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Targalski Jan (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Kształcenie akademickie dla przedsiębiorczości: założenia i wyniki
Academic Education for Entrepreneurship: Assumptions and Findings
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 622, s. 21-28, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Edukacja, Kształcenie menedżerów, Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość w programach nauczania
Education, Managers training, Entrepreneurship, Entrepreneurship in the curriculum
Note
summ.
Abstract
Rozwój przedsiębiorczości nakłada nowe wymagania na szkolnictwo wyższe, dotyczące spełniania potrzeb biznesu. W artykule zaprezentowano założenia programowe odnośnie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Następnie zestawiono je z wynikami badań opinii publicznej, przeprowadzonymi wśród absolwentów specjalności "Przedsiębiorczość i innowacje", oraz omówiono wyniki sondażu.

These are presented in the article and juxtaposed with the results of opinion poll research conducted among graduates of the Entrepreneurship and Innovation" specialism. The research addressed the conduct and passage of their professional careers, the usefulness of their specialism and their feelings of satisfaction. The research findings can be used to verify the assumptions adopted. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Drucker F.P., Innowacja i przedsiębiorczość, Warszawa 1992.
  2. Gibb A.A., Do we Realy Teach (Approach) Small Business in the Way we Should?, Proceedings of the IntEnt 93 Conference pn Internationalising Entrepreneurship Education and Training in Wienna, FGE Entrepreneurship - Research Monographien, Band 6, Köln-Dortmund, Germany 1994.
  3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1997.
  4. Kilner A., What Roles for Graduates in Small Business? Research Report. Group ESC Rennes, 1999 (www.Resappmanexell.homestead.com/files/Graduates_in_Small_Business).
  5. Ripsas E., Elemente der Entrepreneurship Education [w:] Entrepreneurship. Wie ans Ideen Unternehmen werden, Verlag C.H. Beck, Munchen 1998.
  6. Słownik Języka Polskiego, PWN Warszawa 1979.
  7. Timmons J., New Venture Creation, Irvin Publ., Boston 1990.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu