BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pichur Agnieszka (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Kosała Małgorzata (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Przykłady klasyfikacji innowacyjności przedsiębiorstw oraz gospodarek
Examples of Classifying the Innovativeness of Enterprises and Economies
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 769, s. 25-39, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zachowania innowacyjne
Innovations, Enterprise innovation, Innovative behaviours
Note
summ.
Abstract
Zebrano i przedstawiono główne miary innowacyjnosci przedsiębiorstw i gospodarek. Scharakteryzowano zachowania wewnątrzorganizacyjne w pomiarze innowacyjności.

Innovations that are created and introduced onto the market are the basis upon which competitive enterprises and economies function. Due to the specific nature of the innovations themselves and also issues relating to the measurement of economic phenomena, difficulties arise in the construction of measures by which innovativeness can be assessed. In this article, the authors present basic measures of the innovativeness of enterprises and economies, for there exist premises to make generalisations and draw conclusions in this regard. The authors present two examples of classifying innovative enterprises based on a model of intra-organisational behaviour as well as several indicators that enable conclusions to be drawn not only about the innovativeness of enterprises, but also of regions and economies. The use of a single measure of innovativeness to give an accurate picture of the situation seems impossible. To understand phenomena relating to innovativeness, it is necessary to use several of the presented measures together. This article is a preparation for empirical studies on the behaviour of innovative enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, UMK, Toruń 2004.
 2. Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 3. Filipowski J.J., Innowacje w produkcji przemysłowej w krajach kapitalistycznych, PWN, Warszawa 1982.
 4. Grupp H., Muent G., Trade on High-technology Markets and Patent Statistics - Leading Edge versus Technology, Trade, Growth and Technical Change, D. Archibugi, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 5. Hatzichronoglou T., Revision of The High-technology Sector and Product Classification, STI Working Papers, nr 2, OECD, Paris 1997.
 6. How do Innovating Small and Medium Sized Enterprises Use Business Support Services?, Centre for Urban and Regional Development Studies, University of Newcastle Upon Туne, Final report 2002.
 7. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2004.
 8. Jasiński A., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KIW, Warszawa 1992.
 9. Nauka, technologia, gospodarka, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa 1995.
 10. Nauka i technika w 2001 roku, GUS, Warszawa 2003.
 11. Niedbalska G., Pojęcie i klasyfikacja wyrobów wysokiej techniki, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 1999, nr 10.
 12. Peters T., Get Innovative or Get Dead, „California Management Review” 1992, vol. 33/1.
 13. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001.
 14. Popławski W., Mechanizmy procesów innowacyjnych w rozwoju przemysłów wysokiej techniki (Studium doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych), UMK, Toruń 1995.
 15. Romijn H., Albu M., Explaining Innovativeness in Small High-Technology Firms in the United Kingdom, Faculty of Technology, Management Endhoven University of Technology, The Netherlands, March 2001.
 16. Schumpeter J., Teoria wzrostu gospodarczego, PWE, Warszawa 1960.
 17. Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, red. Z. Dowgiałło, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 2000.
 18. Stawasz E., Zewnętrzne uwarunkowania innowacyjności i wzrostu firm [w:] K. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 19. Wiszniewski W., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Orgmasz, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu