BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Francik Anna (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Kosała Małgorzata (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Kreowanie otoczenia innowacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw
Creating an Environment for Small and Medium-Sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 769, s. 13-23, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Otoczenie przedsiębiorstwa
Innovative character, Small business, Subsidies granted to enteprises, Enterprise environment
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono diagnozę innowacyjności kraju i sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Omówiono czynniki wpływające na innowacyjność sektora MŚP. Określono pomoc publiczną dla MŚP w Unii Europejskiej i w Polsce.

Innovation in the modern economy is becoming one of the key success factors of companies; however, it requires appropriate financial outlay. The experience of governments in developed countries indicates that using small and medium-sized carriers of innovation is significantly more effective than using large ones - it is only necessary to ensure that they have an appropriately developed infrastructure. Thus, it is necessary to build an appropriate system to support the innovative activities of small and medium-sized companies. The supply of innovation is relatively easy to analyse and understand; however, studying the demand for innovation is a much more difficult task. Regional Innovation Strategies are attempting to tackle the problem of harmonizing supply and demand. These are created independently for each region, taking into account the specific character of the given region. In spite of these differences in realising regional goals, certain tasks can be identified in the Strategies that lead to the creation of a homogenous innovation environment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Human Development Report 2001 - Today ’s Technological Transformations - Creating the Network Age, www.nndp.org, 18.12.2005.
 2. Jasiecki K., Postrzeganie polskiej marki w krajach Unii Europejskiej, PARP, Warszawa 2004.
 3. Partner przedsiębiorcy. Ogólnopolski informator krajowego systemu usług dla MŚP, PARP, Warszawa 2004.
 4. Piasecki B., Rogut A., Smallbone D., Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sektor MŚP, PFPiR MŚP, Warszawa 2000.
 5. Raport - nauka i technika w 2003 r., GUS, Warszawa 2005.
 6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002-2003, PARP, Warszawa 2004.
 7. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 69 i 70 z 2001 r., Dz.U. WE 2001, nr 110.
 8. Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa 2002.
 9. Third European Report on Science and Technology Indicators 2003, Komisja Europejska, Bruksela 2003 [w:] Nauka i technika w 2003 r., GUS, Warszawa 2005.
 10. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej, Dz.U. 2004, nr 123, poz. 1291, art. 5.1.
 11. Werenstein-Żuławski J., Strategia przetrwania i jej koszty [w:] Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, red. M. Marody, AN EKS, Londyn 1991.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu