BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mesjasz Czesław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Złożone systemy adaptacyjne jako narzędzie modelowania synergii
Complex Adaptive Systems (CAS) as a Tool for Modelling Synergy
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 782, s. 47-64, bibliogr. 29 poz.
Keyword
Synergia w ekonomii, Proces zarządzania, Teoria organizacji, Przegląd literatury
Synergy in economic, Management process, Organisation theory, Literature review
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano możliwości związane z wykorzystaniem złożonych systemów adaptacyjnych do modelowania i pomiaru efektu synergii w organizacjach. Wskazano, że ramowe koncepcje tworzenia efektu organizacyjnego ukazane w pracach z zakresu teorii zarządzania mogą stanowić odpowiedni punk wyjścia do budowy modeli symulacyjnych z wykorzystaniem ZSA.

The development of the theory of complex systems, not only in the sphere of general epistemological or even ontological analysis, but also through creating methods of mathematical modelling, mainly thanks to the emergence of models of Complex Adaptive Systems (CAS), has created new possibilities in regard to identifying and measuring the effects of synergy in various types of systems, including organisations. The aim of the article is to show how it is possible to use Complex Adaptive Systems for modelling and measuring the effect of synergy in organisations. To this end, the author uses framework methodological concepts established on the basis of management science, and also presents examples of applying CAS models for this purpose.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Axtell R. [1999], The Emergence of Firms in a Population of Agents: Local Increasing Returns, Unstable Nash Equilibria, and Power Law Size Distributions, Center on Social and Economic Dynamics Working Paper No. 3, Brookings Institution, Washington, DC, http://www.santafe.edu/research/publications/workingpapers/99-03-019.pdf, dostęp 12.09.2007
 2. Bar-Yam Y. [1997], Dynamics of Complex Systems, Addison-Wesley, Reading, MA.
 3. Bertalanffy L. von [1984], Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa.
 4. Church M. [1999], Organizing Simply for Complexity: Beyond Metaphor Towards Theory, „Long Range Planning”, vol. 32, nr 4.
 5. Coase R.H. [1937], The Nature of the Firm, „Economica”, vol. 4.
 6. The Economy as an Evolving Complex System [1997], II, red. W.B. Arthur, S.N. Durlauf, D .A. Lane, (Santa Fe Institute Studies in the Sciences of Complexity, vol. 27), Westview Press (Perseus Group), Boulder, CO.
 7. Epstein J.M., Axtell R. [1996[, Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up, Brookings Institution Press/MIT Press, Washington, D.C ./Cambridge, Massachusetts.
 8. Fuller R.B., Applewhite, E.J. [1975], Synergetics, Macmillan, New York.
 9. Gershenson C. [2007], Design and Control of Self-Organizing Systems, Ph. D. Dissertation, Faculteit Wetenschappen Center Leo Apostel For Interdisciplinary Studies, Vrije Univer-siteit, Brussel, http://cogprints.org/5442/, dostęp 25.08.2007.
 10. Haken H. [1978], Synergetics: An Introduction, Nonequilibrium Phase Transitions and Self-Organization in Physics, Chemistry and Biology, Springer Verlag, Heidelberg-Berlin-New York.
 11. Holland J.D. [1995], Hidden Order. How Adaptation Builds Complexity, Basic Books, New York.
 12. Horgan J. [1997], The End of Science: Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age, Broadway Books, New York.
 13. Hubert J. [2000], Społeczeństwo synergetyczne, Universitas, Kraków.
 14. Kotarbiński T. [1975], Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław.
 15. Krzyżanowski L. [1985], Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa.
 16. Leydesdorff L. [2001], A Sociological Theory of Communication. The Self-Organization of the Knowledge-Based Society, Universal Publishers/uPUBLISHCOM, USA.
 17. Lissack M.R. [1999], Complexity: The Science, its Vocabulary, and its Relation to Organizations, “Emergence” , vol.1, nr 1.
 18. Lloyd S. [ 1989], Physical Measures of Complexity [w:] 1989 Lectures in Complex Systems, red. E. Jen, Addison-Wesley, Redwood City, CA.
 19. Luhmann N. [1990], Essays on Self-Reference, Columbia University Press, New York.
 20. Mesjasz C. [2003], Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4 (114).
 21. Nesterowicz P. [2001], Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 22. Oztas N., Huerta T., Myrtle R.C., Robertson P.J. [2002], Mapping the Field: Complexity Sciences in Organization and Management, referat przedstawiony podczas International Conference on Complex Systems (ICCS2002) Nashua, NH, USA, 9-14 czerwiec. Opublikowany: nr 528, InterJournal http://www.interjournal.org.
 23. Piekarz H. [1991], Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemu wytwórczego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 102, Kraków.
 24. Pszczołowski T. [1973], Synergia i jej miejsce w teorii organizacji, „Prakseologia”, nr 3-4.
 25. Waldrop M.M. [1992], Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos, Simon & Schuster, New York.
 26. Williamson O.E. [1985], The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting, Free Press, New York.
 27. Williamson O.E. [1998], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Zieleniewski J. [1981], Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 29. Zieleniewski J. [1982], Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu