BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula (Wydział Finansów)
Title
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie na podstawie systemu norm ISO 9000 oraz systemu bezpieczeństwa żywności HACCP
Quality Management in Enterprises on the Basis of ISO 9000 Standards and the HACCP Food Safety System
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 771, s. 135-149, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie jakością, Normy ISO 9000, Bezpieczeństwo żywnościowe, Zdrowa żywność
Quality management, ISO 9000, Food security, Health food
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono systemy zarządzania jakością według norm ISO 9000 oraz HACCP od strony charakterystyki istoty funkcjonowania oraz określenia znaczenia, jakie daje ich stosowanie w jednostkach gospodarczych. Systemy te umożliwiają utrzymanie najwyższych standardów jakościowych oraz higieniczno-sanitarnych produkowanych wyrobów, procesów produkcyjnych, a także elementów z nimi związanych.

The author describes the role and significance of systems based on quality management that are being increasingly applied by modern enterprises. Such systems are the ISO 9000 quality management system and the HACCP food safety system. In the first part of the article, the author looks at various ways of defining quality and then describes the essence and development of the new conception of quality management, the basis of which is innovation, or “continuous improvement”, as described in the Deming Cycle. The Deming Cycle also constitutes the basis of the organisation of the discussed systems, whose general profile, and strong and weak points, are presented in the final part of the article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Broniewska G., Metody kształtowania jakości w procesach pracy [w:] Metody organizacji i zarządzania, red. W. Błaszczyk, PWN, Warszawa 2005.
 2. Dahlqaard J., Kristensen K., Kanji G., Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2004.
 3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
 4. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1999.
 5. Karaszewski R., Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu. Dom Organizatora, Toruń 2005.
 6. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1998.
 7. Krzemień E., Wolniak R., Zarządzanie jakością w sferze usług finansowych, Wydawnic¬two Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2004.
 8. Łańcucki J., Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 9. Materiały źródłowe Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, www.pkn.com.pl/iso9001. htm, 12.12.2006.
 10. Norma ISO 9000:2000. System zarządzania jakością - Podstawy i terminologia, www. pkn.com.pl/iso9000.htm.
 11. Świetlik W., Organizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2004.
 12. Znowelizowana Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 30.10.2003, Dz.U. nr 208, poz. 2020.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu