BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barburski Jacek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Realizacja zadań własnych gminy Kraków w zakresie budownictwa mieszkaniowego w latach 1999-2000
Housing Construction in the Mandatory Housing Policy of the Kraków Gmina, 1999-2000
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 614, s. 135-147, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zadania własne gminy, Budownictwo mieszkaniowe, Finansowanie budownictwa mieszkaniowego
District own tasks, Housing construction, Housing finance
Note
summ.
Abstract
Zadaniem opracowania była analiza dotycząca wypełniania przez gminę Kraków jej prawnych zobowiązań, wynikających z lokalnego prawa samorządowego odnośnie budownictwa mieszkaniowego. Głównym kryterium oceny były: zasoby przeznaczone dla budownictwa mieszkaniowego przez gminę Kraków, wskaźniki mieszkalnictwa, inicjatywy i przedsiębiorczość gminy Kraków, efektywność używania zasobów nieruchomości, udzielane wsparcie w formie dodatków mieszkaniowych.

The main aim of this article is to analyse how the Kraków gmina fulfilled its legal obligations, arising from local government law, in housing construction. The most important assessment criteria were: the resources assigned to housing construction by the Kraków gmina, the housing measures and initiatives it launched, the effectiveness of use of property assets, and support given in the form of housing supplements. The assessment was chiefly based on data from the Architecture, Geodesy and Construction Department of the Kraków Municipal Office during 1999 and 2000, and also on projected figures for the year 2001.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Informacje o Mieszkalnictwie, wyniki monitoringu za I półrocze 1999 r., IGM, Warszawa 1999.
  2. Michalak-Rybak E., Finansowanie rozwoju mieszkalnictwa-ujęcie systemowe, "Problemy Rozwoju Budownictwa" 2000, nr 3-4.
  3. Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.; tekst jednolity z grudnia 1995r.,Dz.U.nr 13, poz. 74 z późn.zm.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu