BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimek Barbara (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Dodatki mieszkaniowe i ochrona przed eksmisją jako zadanie własne gminy w dziedzinie mieszkalnictwa
Housing Supplements and Eviction Prevention in the Mandatory Housing Policy of Gminas
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 614, s. 149-162, bibliogr.10 poz.
Keyword
Mieszkalnictwo, Dodatki mieszkaniowe, Czynsz, Wydatki gospodarstw domowych
Housing, Housing allowance, Rent, Household expenditures
Note
summ.
Abstract
W pierwszej części artykułu zaprezentowano problem dodatków mieszkaniowych, oraz przeanalizowano ich poziomy i sposoby przyznawania. Następnie oceniono skuteczność ich funkcjonowania informując o zmianach planowanych w zakresie przepisów prawa. W części drugiej skoncentrowano się na aspektach prawnych dotyczących eksmisji, oraz na roli gminy w jej przeciwdziałaniu.

The first section of this article sets out the law on housing rental and housing supplements. This concerns the award of housing supplements, the allocation of special-purpose subsidies to gminas for the payment of supplements, and the formulae gminas use to work out the level of subsidies needed. The section also includes an analysis of the levels of housing supplements and subsidies allocated to the gminas, and of the average size of supplements. There is also a brief assessment of how the supplement system works and information concerning planned changes to the law. The second section concentrates on the legal aspects of eviction and the role of gminas in eviction prevention. Arrears in housing charges and rents are the main reason for eviction. The article therefore analyses their volume against overall national forms of resource ownership, against those in the Małopolskie voivodship, and against the number of eviction orders. This section concludes with a brief discussion of proposed changes to the eviction law announced in 2001. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Gorczyca M., Zaległości w opłatach za mieszkanie, "Domus" 2000, nr 10.
  2. Gospodarka mieszkaniowa w 1999 r., GUS, Warszawa 2000.
  3. Kulesza H., Czynsze a dodatki mieszkaniowe, "Sprawy Mieszkaniowe" 2000, nr 1-2.
  4. Kulesza H., Dominowski J., Problem mieszkań socjalnych w gminach, Sprawy Mieszkaniowe" 1999, nr 4.
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie spłacania dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, D.U. 1995, nr 131.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych , Dz .U. 1999, nr 40.
  7. Rządowe projekty ustaw o dochodach mieszkaniowych i ochronie praw lokatorów,"Domus" 1999,nr 10. Urbańska W., Rola dodatków mieszkaniowych w polityce czynszowej (wyniki badań), "Sprawy Mieszkaniowe" 2000, nr 1-2.
  8. Ustawa o najmie lokali mieszkaniowych z 2 lipca 1994 r., Dz.U. 1994, nr 105.
  9. Wykorzystanie dotacji celowych dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w 1999 roku, "Zarządca" 2000, nr 1-2.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu