BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Andrzej, Góral Dorota
Title
Podatek dochodowy od osób prawnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Corporate Income tax in the Context of Poland`s Entry into the European Union
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 635, s. 57-76, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Prawo podatkowe, System podatkowy, Podatek dochodowy, Podatek dochodowy od osób prawnych
Tax regulations, Tax system, Income tax, Corporate income tax
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Zanim Polska stanie się pełnoprawnym członkiem UE musi przeprowadzić zmiany ekonomiczne, które dostosują jej gospodarkę do wymogów prawa unijnego. W artykule przedstawiono przebieg prac nad harmonizacją podatków bezpośrednich, oraz perspektywy harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych w świetle raportu Komisji Rudinga.

In the near future, Poland will become a fully-fledged member of the European Union. Before this occurs, however, Poland must initiate a whole series of changes in its economy and recognise the fact that these modifications should be conducted in accordance with European Community laws and regulations. Given the need for a properly functioning market, one of the most important issues is to harmonise corporate income tax rates. This problem is reflected in EU law in the Directive on a common tax system for parent and subsidiary companies of different member-states, in the Directive on a common system of taxation for mergers, divisions, transfers of assets and exchange of shares of companies of different member-states, and in the Convention on the elimination of double taxation in connection with the transfer of profits between associated companies. These directives will apply from the moment Poland's joins the European Union. Therefore, it is important to place all due effort to accomplish this transition in a manner that has least impact on the economy as a whole. At the same time, Polish law must be adjusted so that transition occurs smoothly and at the lowest possible cost. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 2015, 0
Bibliography
Show
  1. ABC Unii Europejskiej, pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, E. Synowiec, IKiCHZ, Warszawa 1997.
  2. Brzeziński B., Głuchowski J., Kosikowski C., Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski, PWE, Warszawa 1998.
  3. Dębieć A., Prawo podatkowe. Opracowanie analityczne, UKIE, Warszawa 1998.
  4. Emmert E, Morawiecki M., Prawo europejskie, PWN, Wrocław 1999.
  5. Komar A., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 1996.
  6. Litwińczuk H., Dyrektywy podatkowe Wspólnot Europejskich, KiK, Warszawa 1995.
  7. Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, pod red. U. Ptowiec, Placet, Warszawa 2000.
  8. Rudnicki M., Polityka regionalna Unii Europejskiej. Zagadnienia prawno-finansowe, WWSB, Warszawa 2000.
  9. Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską, pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, E. Synowiec, IKiCHZ, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu