BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urban Kazimierz (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Kościół Ewangelicko_Augsburski w Polsce w początkach lat 60. (wybrane problemy polityki władz państwowych na tle jego sytuacji wewnętrznej)
The Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland during the Early 1960s (Selected Political Issues of the National Government in the Perspectives of Existing Internal Situation)
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 638, s. 65-79
Keyword
Kościół Ewangelicko-Augsburski, Polityka wyznaniowa, Religie chrześcijańskie, Mniejszości religijne
Augsburg Evangelical Church, Religious policy, Christian religions, Religious minorities
Note
summ.
Abstract
Zadaniem opracowania jest zaprezentowanie niektórych koncepcji polityki władz - głównie Urzędu do Spraw Wyznań - precyzowanych w odniesieniu do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w początkach lata 60.

The publication brings to light the state of the Evangelical-Augsburski Church's possessions in Poland from 1956-1965, which was weakened by the mass exodus of more than 30% of its faithful to western Germany after 1956. Attempts by the Church Authority to rebuild and strengthen its priesthood structures, the repressive policies of the Government towards the Church (including rents, taxation, tight controls over their activities), as well as the creation of the Department of Religious Affairs to control the activities of churches both at home and abroad were identified in the publication. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Benedyktowicz W., Próba irenologii chrześcijańskiej. Doświadczenia praskie, Wyd. "Jednota", Warszawa 1965.
  2. Dudek A., Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Wyd. PiT, Kraków 1995, s. 74 i nast.
  3. Dz. U. z 1961 r., nr 32, poz. 160.
  4. Karski K., Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie, Instytut Prasy i Wydawnictw "Novum", Warszawa 1986.
  5. Michalak R., Kwestia ewangelickich "zborów niepolskich" w latach 1945-1957, "Przegląd Zachodniopomorski", T. XVI (XLV), R. 2001, z. 2, s. 7-30.
  6. Nasi Rodacy na obczyźnie (Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski), "Kalendarz Ewangelicki" 1964, Warszawa 1963, s. 163-176.
  7. Sakson A., Mazurzy - społeczność pogranicza, Wyd. Instytut Zachodni, Poznań 1990.
  8. Szturc J., Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w., Wyd. Augustana, Bielsko-Biała 1998, s. 311-312.
  9. Urban K., Kościół ewangelicko-Augsburski w Polsce a Zachód w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku [w:] Religia i polityka, red. B. Grott, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 275-290.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu