BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczyk Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Rozwój sektora budowlanego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Development of the Construction Sector in Poland Compared to Selected European Union Countries
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 792, s. 19-33, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rynek budowlany, Przedsiębiorstwo budowlane, Materiały budowlane, Zatrudnienie, Zaopatrzenie, Sektor budowlany
Construction market, Construction company, Building materials, Employment, Supplies, Construction sector
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Sektor nieruchomości obejmuje rynek budowlany i rynek nieruchomości. Opisano charakterystykę sytuacji panującej w sektorze budowlanym. Na początku omówiono strukturę działalności przedsiębiorstw budowlanych. Następnie wskazano tendencje pojawiające się w sferze zatrudnienia oraz zaopatrzenia w surowce i materiały budowlane. Całą sytuację przedstawiono na tle innych krajów Unii Europejskiej.

The property sector includes the construction market and the property market. Construction activities and the property market are therefore closely interlinked. Furthermore, the interdependence of both these areas of economic activity is especially significant due to the sudden changes currently taking place on the property market. Rising demand, generated by the higher availability of mortgage credit and the influx of EU structural funds into Poland, has initiated many new investment projects. The situation in the construction industry has a major impact on the success of already commenced or planned investment projects. Therefore, in order to better understand the processes occurring in the property sector, it is necessary to carry out an assessment of building and assembly activities. By looking at the property sector through the prism of construction firms, it may be possible to reveal certain trends that would otherwise not be perceived. The author's description of the situation in the construction sector is based on an analysis of the structure building firms' activities, their employment levels, and the supply of construction materials. In a later part of the article, the analysis is expanded to include the characteristics of the Polish construction sector compared to other European Union countries. In the third part of the article, the author attempts to identify and systematise trends in the construction sector. The article closes with forecasts of construction firm activities over the coming years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bolkowska Z., Materiały i wyroby dla budownictwa na polskim rynku, „Forum Budowlane" 2006, nr 4.
 2. Bolkowski J., Emigracja zarobkowa budowlanych, „Forum Budowlane" 2006, nr 9.
 3. Informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, czerwiec 2005, www.stat.gov.pl.
 4. Informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, czerwiec 2006, www.stat.gov.pl.
 5. Kierski B., Sytuacja w budownictwie w 2005 roku, „Forum Budowlane" 2006, nr 5.
 6. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006.
 7. Organizacja procesów budowlanych, red. L. Rowiński, PWN, Warszawa 1979.
 8. Polska w Unii Europejskiej, GUS, Warszawa 2006, www.stat.gov.pl.
 9. Radziwilski J., Może nieruchomości rozruszają Polskę?, „Gazeta Wyborcza" 2006, nr 34.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. nr 112 poz. 1316).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. nr 33 poz. 289). Zdyb M., Tak się buduje w Europie, „Builder" 2006, nr 9.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu