BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosecki Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Usługi w zakresie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi jako produkt rynkowy
Building Firm Management Services as a Market Product
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 792, s. 111-122, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo budowlane, Kontrahent
Enterprise management, Construction company, Contractor
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest krótka charakterystyka produktu w postaci usługi zarządzania przedsięwzięciem budowlanym oraz określenie obowiązków, które może przyjąć na siebie jej wykonawca. Konkretny ich zakres i sformułowanie każdego z osobna powinna zawierać umowa. Przedstawiona zostanie również procedura wyboru kontrahenta-zarządcy. Wskazane też zostaną zalety i wady nabycia takiej usługi przez klienta. (fragment tekstu)

This article presents building firm management services treated as a product offered on the market. The author presents the general characteristics of this service by identifying its salient features. He identifies the responsibilities of the contractor-administrator, which can be used in practice when preparing contracts between the parties. The author also describes the process of selecting a contractor-administrator and comments on the preparation and assessment of offers submitted to the potential buyer. In the final part of the article, the author presents the advantages and disadvantages of this service, which can be taken into account when deciding on whether to purchase the service in question. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Borowicz A., Nowoczesne metody zarządzania procesami inwestycyjno-budowlanymi [w:] Przygotowanie budowy wykonywanej nowoczesnymi technologiami, red. A. Borowicz, A. Krupa, J. Kubica, Z. Milian, J. Nawojczyk, L. Rowiński, .1. Widera, WACE-TOB, Warszawa 1998.
  2. Grzywacz D., Podział robót budowlanych na pakiety w systemie Construction Management, ZN Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, nr 101.
  3. Kosecki A., Umowy o roboty budowlane zawierane według zasady kosztu docelowego, „Przegląd Budowlany" 2005, nr 12.
  4. Masterman .I.W.E., An Introduction to Building Procurement Systems, H&FN Spon, London 1992.
  5. Paradowski M., Nowoczesne zarządzanie realizacją inwestycji budowlanych, „Przegląd Budowlany" 1996, nr 7-8.
  6. Skorupka D., Metoda oceny ryzyka realizacji przedsięwzięć budowlanych. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, nr 87.
  7. Tenders and Contracts for Building, BSP Professional Books, Oxford 1990.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu