BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójtowicz Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Oszukańcza sprawozdawczość finansowa wobec teorii kontraktów i teorii agencji
Fraudulent Financial Reporting in the Face of Contract Theory and Agency Theory
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 796, s. 93-108, tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Oszustwa w sprawozdaniach finansowych, Sprawozdanie finansowe, Teoria kontraktów, Teoria agencji
Fraud in the financial statements, Financial statements, Contract theory, Agency theory
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena skutków oszukańczej sprawozdawczości finansowej w świetle teorii kontraktów, opisującej relacje zachodzące między interesariuszami jednostki gospodarczej. W centrum zainteresowania znalazł się wpływ tej sprawozdawczości na szczególną kategorię kontraktów, a mianowicie kontrakty zawierane między właścicielem, ponoszącym główny ciężar ryzyka gospodarowania, a reprezentującym go agentem, czyli zarządzającym. W pierwszej części artykułu omówiono oszustwo oraz kształtowanie zysków, jako zjawiska prowadzącego do oszukańczej sprawozdawczości, a także konsekwencje występowania oszustw dla gospodarki na przykładzie Stanów Zjednoczonych. W drugiej części przedstawiono funkcje jednostki gospodarczej i rachunkowości wobec teorii kontraktów. W części trzeciej przedyskutowano funkcje sprawozdawczości finansowej, a także konsekwencje sprawozdawczości oszukańczej, w związku z kontraktami zawieranymi między właścicielem a zarządzającym. Część czwarta zawiera zakończenie i wnioski z badań. (fragment tekstu)

The aim of this article is to explain the reasons for and results of fraudulent financial reporting in the light of contract theory and agency theory. In contract theory, the business unit is seen as a set of contracts between stockholders. The main scope is the contract between the principal (owner) and manager (agent). Professional experience, although the solution to asymmetry of information between managers and owners, becomes the problem when managers cheat in financial statements. Such financial statements make it difficult, or even impossible, to arrange and fulfil contracts, and also raise agency costs. Managers have a duty to interpret, value and present transactions using their knowledge and professional experience. This asymmetry of information gives managers the opportunity to manage earnings or to use deception to gain undue benefits at the owners’ expense. On the other hand, without managers’ judgments the process of financial reporting would be impossible. Financial reporting with no judgments at all will not work. In such circumstances, if the information needed to arrange and fulfil contracts is absent, economic systems will cease to function. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alchian A.A., Demsetz H. [1972], Production, Information Costs, and Economic Organization, "The American Economic Review", vol. 62, nr 5.
 2. 2002 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse, Association of Certified Fraud Examiners, www.acfe.com/fraud/report/asp.
 3. 2004 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse, Association of Certified Fraud Examiners, www.acfe.com/fraud/report/asp.
 4. Barnard Ch.I. [1997], Funkcje kierownicze, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik, Kraków.
 5. Berle A.A., Means G.C. [1932], The Modern Corporation and Private Property, Com-merce Clearing Mouse, New York.
 6. Burgstahler D., Dichev I. [1997], Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses, "Journal of Accounting and Economics", vol. 24, nr 1.
 7. Burgstahler D., Eames M.J. [2003], Earnings Management to Avoid Losses and Earnings Decreases: Are Analysts Fooled?, "Contemporary Accounting Research", vol. 20, nr 2.
 8. Coase R.H. [1937], The Nature of the Firm, "Economica", vol. 4.
 9. Cyert R.M., March J.G. [1992], A Behavioral Theory of the Firm, 2nd ed" Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 10. Dechow P.M. [1994], Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firms Per-formance. The Role of Accounting Accruals, "Journal of Accounting and Economics", vol. 18, nr 1.
 11. Dechow P.M., Skinner D.J. [2000], Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and Regulators, Accounting Horizons, vol. 14, nr 2.
 12. Dobija D. [2003], Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 13. Fama E.F., Jensen M.C. [1983], Separation of Ownership and Control, "Journal of Law and Economics", vol. 26, nr 2.
 14. Hayn C. [1995], The Information Contents of Losses, "Journal of Accounting and Economics", vol. 20, nr 2.
 15. Healy P.M., Wahlen J.M. [1999], A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting, "Accounting Horizons", vol. 13, nr 4.
 16. Hicks J.R. [1939], Value and Capital: An Inquiry into Some Fundamental Principles of Economic Theory, Oxford University Press, 1939 (Reprinted Oxford 2001).
 17. Hołda A., Nowak W. [2002], Badanie sprawozdania finansowego a oszustwa kierownictwa jednostki, "Rachunkowość - Audytor", nr 3/8.
 18. Hołda A., Nowak W. [2003], Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 13(69).
 19. Jaruga A., Fijałkowska J., Papa R., Ferreira L. [2004], Earnings Management in the Face of the Theory of Managerial Choice of Accounting Techniques, eds M. Dobija, S. Martin, General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Leon Koźmiński Academy of Fnterpreneurship and Management, Warszawa.
 20. Jensen M.C., Meckling W.H. [1976], Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", vol. 3, nr 4.
 21. Międzynarodowe standardy rewizji finansowej 2005, Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.
 22. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej na 31 marca 2004 r., wydanie polskie.
 23. Schipper K. [1989], Commentary: Earnings Management, "Accounting Horizons", vol. 3, nr 4.
 24. Simon H.A. [1976], Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, PWN, Warszawa.
 25. Simon H.A. [1982], Models of Bounded Rationality, vol. 2: Behavioral Economic and Business Organization, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, London.
 26. Sunder S. [1997], Theory of Accounting and Control, South-Western College Publishing, Cincinnati.
 27. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., Dz.U. nr 76, poz. 694 z 2002 r., z późn. zm.
 28. Wójtowicz P. [2005], Objectivity of Net Income of Polish Companies Listed. An Empirical Study [w:] General Accounting Theory. Towards Balanced Development, eds M. Dobija, S. Martin, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu