BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielawski Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wycena instrumentów finansowych według ceny nabycia i wartości rynkowej na przykładzie strategii spread motyla
Pricing of Financial Instruments according to Purchase Price and Market Value Illustrated by the Example of Butterfly Spread Strategies
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 796, s. 109-124, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Wycena instrumentów finansowych, Opcja kupna, Opcja sprzedaży
Financial instruments valuation, Call options, Put option
Note
summ.
Abstract
Mimo częstych nowelizacji standardów rachunkowości w poszczególnych krajach, a także standardów międzynarodowych nie została jednoznacznie uregulowana kwestia rachunkowości syntetycznych instrumentów finansowych. Przedstawiono koncepcję teoretyczną budowania instrumentów syntetycznych na podstawie zasady parytetu opcji kupna i opcji sprzedaży. Omówiono również strategię spread motyla zbudowaną na podstawie rzeczywistych i syntetycznych instrumentów finansowych, a także wycenę tej strategii według ceny nabycia i wartości rynkowej.

In this article, the author presents the rules for creating base synthetic instruments on the basis of long put and short put parity. The parity principle arose on the basis of the Black-Scholes option pricing model. Using long put and short put parity, it is therefore possible to create a synthetic share, long put, short put, and an investment with a rate of return free of risk. By analogy, it is possible to construct other synthetic instruments. An analysis of the relationship between base instruments and derivatives shows that each of these instruments may be substituted by an appropriate combination of the remaining instruments. On the basis of long put and short put parity, the author creates a butterfly spread strategy for real instruments (options) and synthetic instruments. In order to price the butterfly spread strategy, in both cases the author used two accounting methods of pricing, namely, purchase price and market value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Bielawski P., Wędzki D. [2003], Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości [w:] Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, red. B. Micherda, WSPiM, Chrznów.
  2. Black F., Scholes M. [1972], The Valuation of Options Contracts and a Test of Market Efficiency, „The Journal of Finance”, nr 27.
  3. Black F., Scholes M. [1973], The Pricing of Options and Corporate Liabilities, „Journal of Political Economy”, nr 81.
  4. Kolb R.W. [1997], Wszystko o instrumentach pochodnych, Wig-Press, Warszawa.
  5. Kolb R.W., Rodriguez R J. [1992], Principles of Finance, D.C. Heath & Company, Massachusetts, Lexington.
  6. Luenberger D.G. [2003], Teoria inwestycji finansowych, PWN, Warszawa.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu prezentacji i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z 12 grudnia 2001 r. (Dz.U. nr 149, poz. 1674).
  8. Stoll H. [1969], The Relationship between Put and Call Option Prices, „The Journal of Finance”, December.
  9. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. nr 121, poz. 591).
  10. Ustawa z 9 listopada 2000 r. o zmianie Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. nr 113, poz. 1186).
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu