BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Kuraś Marian (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Title
Badanie potrzeb informacyjnych
The Study of Information Needs
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 770, s. 37-55, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Informacja, Potrzeby informacyjne, System informacyjny, Techniki informacyjne, Metody badawcze
Information, Information needs, Information system, Information techniques, Research methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji. Zwrócono uwagę na kształtowanie się potrzeb informacyjnych i ich powiązanie z potrzebami indywidualnych członków organizacji. Zaprezentowano główne podejścia i metody badania potrzeb informacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the necessity of adapting of information systems analysis methods to real needs of an organization. Special attention has been paid to development of information needs and their connection with individual needs of organization members. On the basis of bibliography, main approaches and methods of research into information needs have been presented. The article is designated for managers, users and creators of information systems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Beynon-Davis P. [1999], Inżynieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa.
 2. Baugier J.M., Vuillod S. [1993], Strategie zmian w przedsiębiorstwie. Nowoczesna metoda, Poltext, Warszawa.
 3. Bocchino W.A. [1975], Systemy informacyjne zarządzania, WNT, Warszawa.
 4. Cassidy A. [1998], A Practical Guide to Information Systems Strategic Planning, St. Lucie Press, Boca Raton.
 5. Checkland P. [1986], Systems Thinking, Systems Practice, John Wiley & Sons, Chichester-Toronto.
 6. Czekaj J. [2000], Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Kraków.
 7. Daft R.L. [1992], Organization Theory and Design, West Publ. Co., St. Paul.
 8. Kisielnicki J. [1984], Metody informatyczne, PWE, Warszawa.
 9. Kisielenicki J., Sroka. H. [1999], Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 10. Martin J. [1993], Principles of Object-Oriented Analysis and Design, Englewood Cliffs, PTR Prentice-Hall, Inc, New Jersey.
 11. Mikołajczyk Z. [1977], Techniki organizatorskie, PWN, Warszawa.
 12. Laudon K.C., Laudon J.P. [1988], Management Information Systems, Macmillan, New York.
 13. Trzcieniecki J. [1979], Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 14. Walsham G. [1993], Interpreting Information Systems in Organizations, John Wiley & Sons, Chichester-Singapore.
 15. Waring A. [1989], Systems Methods for Managers. A Practical Guide, Blackwell Scientific Publications, Oxford.
 16. Wilson B. [1991], Systems: Concepts, Methodologies and Applications, John Wiley & Sons 2nd ed. Chichester.
 17. Wrycza S. [1997], Projektowanie systemów informatycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 18. Yourdon E. [1996], Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa.
 19. Zając A. [2004], Metafory organizacyjne w badaniu potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu