BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lula Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Podobieństwo obiektów opisanych za pomocą języka XML
Similarity of Objects Described with Use of XML Language
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 798, s. 209-216, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Miara podobieństwa, Język XML, Języki programowania, Algorytmy
Similarity measure, XML language, Programing languages, Algorithms
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono koncepcję określania podobieństwa obiektów opisanych za pomocą języka XML. Potrzeba opracowania takiej miary wynika z dużego upowszechnienia formatu XML. Proponowana miara pozwala na uwzględnienie wartości cech wyrażonych za pomocą czterech podstawowych skal pomiarowych oraz cech przyjmujących wartości tekstowe. W trakcie obliczeń brane są również pod uwagę informacje wynikające z hierarchicznej struktury opisu. Wyznaczone miary podobieństwa mogą znaleźć zastosowanie w klasyfikacji i porządkowaniu obiektów. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an idea of similarity determination for objects described with utilisation of XML language. The need for developing such a measure has arisen from great dissemination of XML format. The proposed measure allows considering features values that are expressed on four basic measurement scales and features expressed by text values. During computation, information arisen from hierarchical description structure is also taken into account. Obtained similarity measures can be applied to object classification and object sorting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Harold E.R. [2000], XML. Księga eksperta, Helion, Gliwice.
  2. Long J., Schwartz D.G., Stoecklin S. [2005], An XML Distance Measure, http://ww2.cs.fsu.edu/~jidolong/publications/dmin-camera.pdf.
  3. Salton G., Buckley C. [1987], Term-weighting Approaches in Automatic Text Retrieval, Technical Report: TR87-881, Cornell University, Ithaca, NY.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu