BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wachala Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Title
System informacji menedżerskiej dla potrzeb zarządzania projektami
The Management Information System (MIS) for the Needs of Project Management
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 772, s. 191-205, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, System informacyjny przedsiębiorstwa, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Komputerowe wspomaganie projektowania
Project management, Information system of enterprises, Computer aiding management, Computer aided design
Note
summ.
Abstract
Scharakteryzowano proces zarządzania przedsięwzięciem. Czynności wchodzące w jego skład wraz z wykonawstwem w fazie projektowania zasadniczego oraz w fazie wdrożeniowej stanowią podstawowe tło, w którym rozpoznaje się potrzeby informacyjne. Przedstawiono istotę oraz zaproponowano schemat postępowania w budowie modelu logicznego systemu informacji menedżerskiej dla potrzeb zarządzania projektami. Artykuł zamyka ogólny opis możliwości wspomagania informacyjnego przedsięwzięcia przez współczesne oprogramowanie komputerowe. (fragment tekst)

In this article, the author focuses on issues linked to the concept of the management information system (MIS) for the needs of managing economic and organisational projects. An MIS may take the form of a specialised module providing services for the whole organisation or an autonomous structure established for the purpose of implementing of one or more projects. A characteristic feature of studies on project management is that they focus on a narrow interpretation of communication and reporting tools. This appears to be a too narrow consideration of the subject of information systems for projects. For the latter should not only play a significant role in the area of organisational communication or linguistic pragmatics, but also in the identification, analysis, and preliminary resolution of decision-making tasks. The article is divided into three parts. In the first, the author characterises the process of managing a project. Component activities together with execution in the fundamental planning phase and implementation phase constitute the basic background where information needs are diagnosed. In the second part, the author outlines a procedure for building a model of a logical management information system for the needs of project management. The author finishes with a general description of the possibilities of using modern software to aid projects as regards information. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Flakiewicz W. [2002], Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa.
 2. Flasiński M. [2006], Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Gabryelczyk R. [2006], ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa.
 4. Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce [2005], red. E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski, PWE, Warszawa.
 5. Kerzner H. [2005], Advanced Project Management. Edycja polska, Helion, Gliwice.
 6. Kisielnicki J., Sroka H. [1999], Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa.
 7. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) [2003], MT&DC, Warszawa.
 8. Kowalczyk A., Nogalski B. [2007], Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa.
 9. Lasek M. [2007], Metody Data Mining w analizowaniu i prognozowaniu kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Zastosowania SAS(r) Enterprise Miner, Difin, Warszawa.
 10. Lent B. [2005], Zarządzanie procesami prowadzenia projektów. Informatyka i telekomunikacja, Difin, Warszawa.
 11. Litke H.D. [1995], Projectmanagement. Methoden, Techniken, Verhaltensweisen, Carl Hanser Verlag, München-Wien.
 12. Lock D. [2003], Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa.
 13. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa [2006], red. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
 14. Stabryła A. [2001], Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 15. Stabryła A. [2006], Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. [2003], Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 17. Unold J. [2005], Modelowanie dynamiki systemu informacyjnego organizacji, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Unold J. [2001], Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Wróblewski P. [2005], Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Helion, Gliwice.
 20. Wysocki R.K., McGary R. [2005], Efektywne zarządzanie projektami, wyd. III, Helion, Gliwice.
 21. Zarządzanie projektem europejskim [2007], red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu