BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mesjasz Lidia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Przyczyny kryzysów finansowych XXI wieku
The Causes of Financial Crises in the Twenty-first Century
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 805, s. 127-141, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Przyczyny kryzysu, Kurs walutowy, Kraje rozwijające się
Financial crisis, Causes of crisis, Exchange rates, Developing countries
Note
summ.
Abstract
W przeciwieństwie do kryzysów zadłużeniowych lat 80. XX w., będących wynikiem powolnego wzrostu deficytów na rachunkach obrotów bieżących bilansu płatniczego, kryzys XXI wieku są efektem nagłych zmian w kierunkach przepływów kapitałowych. Nagłe odwrócenie się strumienia kapitału może być wynikiem błędnej polityki gospodarczej, słabości mikroekonomicznej lub zmianom nastroju inwestorów. Rynki wschodzące są szczególnie podatne na kryzys finansowy. W przeciwieństwie do dojrzałych gospodarek rynkowych, rynki wschodzące mają pewne słabości strukturalne i instytucjonalne, które zwiększają ich wrażliwość na różnego rodzaju zmiany, w tym nagłe i nieprzewidziane nastroje inwestorów. Głównym celem artykułu jest identyfikacja i analiza typowych źródeł wrażliwości na kryzys finansowy na rynkach wschodzących.

In contrast to the debt crises of the 1980s, which were the result of gradual increases in current account balance of payments deficits, the crises of the twenty-first century are due to sudden changes in the direction of capital flows. Sudden reversals in capital flows may be the result of unsound economic policy, microeconomic weaknesses, or changes in the mood of investors. Emerging markets are particularly susceptible to financial crisis. In contrast to mature market economies, emerging markets have certain structural and institutional weaknesses that increase their sensitivity to various types of shock, including the sudden and unexpected flight of capital. Identification and analysis of the typical sources of sensitivity to financial crisis in emerging markets is the main aim of this article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dornbusch R., A Primer on Emerging Market Crises, NBER Working Paper No. 8326, 2001.
  2. Goldstein M., Turner P., Controlling Currency Mismatches in Emerging Markets, Institute for International Economics, Washington, DC 2004.
  3. International Banking and Financial Developments, „BIS Quarterly Review” 1998, February, Bank for International Settlements.
  4. International Financial Contagion, red. S. Claessens, K. Forbes, Kluwer Academic Publisher, Boston-Dordrecht-London 2001.
  5. Mesjasz L., Kryzysy finansowe we współczesnej gospodarce światowej [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, red. S. Miklaszewski, wyd. 2, Difin, Warszawa 2006.
  6. Roubini N., Setser B., Bailouts or Bail-ins? Responding to Financial Crises in Emerging Economies, Institute for International Economics, Washington, DC 2004.
  7. Schneider M., Tornell A., Balance Sheet Effects, Bailouts Guarantees and Financial Crises, NBER Working Paper No. 8060, 2000.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu