BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolegowicz Konrad (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wykaz publikacji Profesora Stanisława Chomątowskiego
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 836, s. 11-25
Keyword
Prace naukowo-badawcze, Bibliografia, Rozwój przemysłu, Ekonomika przemysłu, Rozwój przedsiębiorstwa
Scientific-research work, Bibliography, Industry development, Industrial economics, Enterprise development
Chomątowski Stanisław
Abstract
Przedstawiono wykaz prac Pana prof. Stanisława Chomątowskiego (UEK, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw). Dorobek naukowy Pana profesora podzielono na kilka kategorii: − monografie, podręczniki i skrypty; - artykuły i referaty naukowe; − opublikowane prace naukowo-badawcze; − niepublikowane prace naukowo−badawcze, ekspertyzy, opinie i oceny ekonomiczne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu