BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buczek Bronisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem), Leśniak Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Title
Analiza właściwości i składu kwasów tłuszczowych handlowych olejów pochodzenia roślinnego
Analysis of the Properties and Fatty Acid Composition of Commercial Vegetable Oils
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 833, s. 19-30, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Chemia, Chemia spożywcza, Tłuszcze jadalne, Olej jadalny, Oleje roślinne, Przechowalnictwo artykułów spożywczych, Badanie produktów spożywczych
Commodity science, Food commodities, Chemistry, Food chemistry, Edible fats, Edible oil, Vegetable oils, Storage of food products, Food products study
Abstract
Celem pracy była analiza parametrów fizykochemicznych olejów (słonecznikowego, oliwy z oliwek, oleju z ryżu, z winogron i z orzechów laskowych) oraz określenie ich jakości uwzględniające wyniki oznaczeń poszczególnych wskaźników i porównanie składu wyższych kwasów tłuszczowych, na temat którego informację umieszczono na opakowaniu badanych olejów roślinnych.

The paper presents the results of studies on the physicochemical properties of sunflower, rice bran, hazelnut, grapeseed and olive oils. Individual physicochemical parameters of the tested vegetable oils were assessed, and the values obtained were compared with those given by the manufacturers of vegetable fats. Significant differences between the profiles of unsaturated fatty acids, declared by the manufacturers, and the results of the present analysis have been found. The differences concern mainly grapeseed and hazelnut oils. Besides, in a majority of oils the total fat oxidation level (the level of primary and secondary oxidation products) exceeded the permissible limits. Other quality parameters principally fulfilled the requirements contained, for example, in Codex Alimentarius. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Buczek B., Leśniak A., Zmiany wskaźników jakościowych oliwy extra virgin i oliwy pomace pod wpływem naświetlania promieniami UV, "Towaroznawcze Problemy Jakości" 2007, nr 2.
 2. Budsławski J., Drabent Z., Metody analizy żywności, WNT, Warszawa 1972.
 3. Budżety gospodarstw domowych w 2006 r., GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2007.
 4. Chemia żywności, red. Z. Sikorski, t. 2, WNT, Warszawa 1994, 2007.
 5. Codex Alimentarius FAO/WHO Food Standards: Codex Standard for fats and oils, Codex Stan 19-1981 (Rev. 2-1999).
 6. Codex Alimentarius FAO/WHO Food Standards: Codex Standard for olive oil and olive pomace oils, Codex Stan 33-1981 (Rev. 2-2003).
 7. Codex Alimentarius FAO/WHO Food Standards: Codex Standard for named vegetable oils, Codex Stan 21 (Amended 2003, 2005).
 8. Cosgrove J.P., Church D.E, Pryor W.A., The Kinetics of the Autoxidation of Polyunsaturated Fatty Acids, "Lipids" 1987, or 2.
 9. Kamal-Eldin A., Yanishlieva N.Y., N-3 Fatty Acids for Human Nutrition: Stability Considerations, "European Journal Lipid Scienty Technology" 2002, nr 104.
 10. Konopka I., Tańska M. i in., Porównanie szybkości utleniania wybranych olejów roślinnych, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" 2003, Suplement.
 11. PN-93 A-86926 - Oznaczanie liczby anizydynowej oraz obliczanie wskaźnika oksydacji tłuszczu Totox.
 12. PN-A-86934 - Spektrofotometryczne oznaczanie barwy.
 13. PN-EN ISO 5508 - Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej.
 14. PN-EN ISO 6885:2001 - Oznaczanie liczby anizydynowej.
 15. PN-ISO 660:1998 - Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.
 16. PN-ISO 3960:1996 - Oznaczanie liczby nadtlenkowej.
 17. PN-ISO 3961:1998 - Oznaczanie liczby jodowej.
 18. PN-ISO 6320 - Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie współczynnika załamania światła.
 19. Szukalska E., Wybrane zagadnienia utleniania tłuszczów, "Tłuszcze jadalne" 2003, t. 38, nr 1-2.
 20. Wroniak M., Kwiatkowska M., Krygier K., Charakterystyka wybranych olejów tłoczonych na zimno, "Żywność" 2006, nr 2 (47).
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu