BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Najda-Janoszka Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Technologie informacyjno-komunikacyjne jako stymulator zmian społecznych i gospodarczych w Unii Europejskiej
Information and Communications Technologies as a Catalyst of Social and Economic Change in the European Union
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 812, s. 53-74, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Technologia informacyjna, Technologia komunikowania, Rozwój społeczno-gospodarczy
Information Technology (IT), Communication technology, Social economic development
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) są uważane za główną siłę napędową procesu transformacji społeczeństwa przemysłowego w kierunku społeczeństwa informacyjnego. Wpływ TIK na rozwój społeczno-gospodarczy można obserwować i analizować w trzech wymiarach: substytucji, dyfuzji i transformacji. W opracowaniu omówiono szczegółowo te trzy wymiary na przykładzie Unii Europejskiej.

Information and Communications Technologies (ITC) are considered the main driver of the process of transforming industrial society toward an information-based one. The influence of ITC on social and economic development can be observed and analysed in three dimensions: substitution, diffusion, and transformation, which in this paper are discussed in the context of the EU. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Digital Divide Report: ICT Diffusion Index 2005, United Nations Conference on Trade and Development, New York and Geneva 2006.
 2. Durlik I., Postępy technologii i zarządzanie w nowej globalnej ekonomii, Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, t. 48, nr 2, 2003.
 3. E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 274/WAVE 66.3 – TNS Opinion & Social, European Commission, April 2007.
 4. E-Polska - Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, Ministerstwo Gospodarki, maj 2001.
 5. The European e-Business Report, „e-Business Watch”, European Commission, January 2007, www.ebusiness-watch.org.
 6. Evolution of High Technology Manufacturing and Knowledge-intensive Services, „Statistics in Focus” 2007, nr 68.
 7. The Global Information Technology Report 2006-2007. Connecting to the Networked Economy, World Economic Forum, INSEAD 2007, http://www.weforum.org.
 8. Highly Qualified Workers in Science and Technology, „Statistics in Focus” 2007, nr 103.
 9. How Skilled are Europeans in Using Computers and the Internet?, „Statistics in Focus” 2006, nr 17.
 10. Information and Communications Technologies. OECD Communications Outlook 2007, OECD 2007, www.oecd.org/bookshop/.
 11. Najda M., Projekt i realizacja europejskiego społeczeństwa informacyjnego [w:] Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, red. J. Targalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 12. Use of the Internet among Individuals and Enterprises, „Statistics in Focus” 2006, nr 12.
 13. World Information Society Report 2006, International Communication Union (ITU), Geneva, August 2006, www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformation-society/2006/.
 14. World Information Society Report 2007, International Communication Union (ITU), Geneva, 3rd online version, 1 June 2007, www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformationsociety/2007.
 15. 12th EU Telecom Rules Implementation Report. European Consumer Services: More, Cheaper, Better!, European Commission, Information Society and Media Directorate-General 2006, http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementa-tion_enforcement.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu