BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krasodomska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Informacje niefinansowe jako element rocznego raportu spółki
Non-financial Information as Part of a Company Annual Report
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 816, s. 45-57, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Spółki, Raport roczny przedsiębiorstwa, Dostęp do informacji, Informacja o przedsiębiorstwie
Companies, Annual report of the company, Access to information, Company information
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie nowego podejścia do ujawniania informacji przez spółki. Jego podstawą jest prezentacja, obok informacji finansowych, wielu informacji niefinansowych. Pozwoli to na lepszą ocenę perspektyw rozwoju działalności spółki w przyszłości i związanego z tym ryzyka oraz pozytywnie wpłynie na kształtowanie jej wizerunku. (fragment tekstu)

The annual report is an essential source of information about company performance. The structure of the data presented in it varies over time. Apart from retrospective financial information, it includes a growing amount of non-financial prospective information. This article focuses on non-financial information that is most often published in the financial annual reports of ccmrir.iei The basic elements of this information are presented together with benefits and costs of extensive disclosure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alexander D., Britton A., Jorissen A., International Financial Reporting and Analysis, Thomson Learning, London 2005.
 2. Cebrowska T., Nowe podejście do sprawozdawczości finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2001, nr 4.
 3. Gajewska-Jedwabny A., Relacje inwestorskie i raportowanie wartości [w:] Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2007.
 4. Gernon H., Meek G.K., Accounting. An International Perspective, McGraw-Hill, Singapore 2001.
 5. Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
 6. Marcinkowska M., Ewolucja raportu, „Nasz Rynek Kapitałowy" 2006, nr 4.
 7. Marcinkowska M., Komplementarne źródło informacji, „Nasz Rynek Kapitałowy" 2006, nr 5.
 8. Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 9. Nobes C., Parker R., Comparative International Accounting, Financial Times, Prentice Hall, Great Britain 2000.
 10. Patterson R., Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i angielsku, FRRwP, Warszawa 2002.
 11. Pettersen T., Sending the Message: Getting the Business, „Accountancy Age" 1990, September.
 12. Preliminary Report of the Special Committee on Financial Reporting, American Institute of Certified Public Accountants, New York, July 1992.
 13. Radebaugh L.H., Gray S.J., International Accounting and Multinational Enterprises, John Wiley & Sons, USA 2002.
 14. Roberts C., Weetman P., Gordon P., International Financial Accounting. A Comparative Approach, Prentice Hall, Financial Times, Great Britain 2005.
 15. Saudagaran S.M., International Accounting. A User Perspective, South-Western, Thomson Learning, USA 2004.
 16. Walton P., Financial Statement Analysis. An International Perspective, Business Press, Thomson Learning, Great Britain 2000.
 17. Zafar Iqbal M., International Accounting. A Global Perspective, South-Western, Thomson Learning, USA 2002.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu