BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świetla Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Zakres funkcjonowania usług outsourcingowych w rachunkowości na przykładzie IBM
The Functioning of Outsourcing Services in Accounting : the Case of IBM
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 816, s. 59-71, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rachunkowość, Outsourcing, Offshoring, Usługi finansowe, Globalizacja usług
Accounting, Outsourcing, Offshoring, Financial services, Globalization of services
Note
summ.
Company
IBM
Abstract
Od kilkunastu lat polska gospodarka podlega bardzo intensywnym przemianom. Silna presja na poprawę efektywności oraz konkurencyjności wymusza działania zmierzające do reorganizacji i ograniczania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany zachodzące w polskiej gospodarce wymagają od przedsiębiorstw restrukturyzacji ich działalności gospodarczej. W efekcie zmianom podlegają wszystkie dziedziny funkcjonowania przedsiębiorstw. Obecnie zgodnie ze światowymi tendencjami występuje silne dążenie do redukcji ponoszonych przez firmy kosztów prowadzonej działalności, co ma skutkować zwiększeniem zysków. Szansą na osiągnięcie założonego celu stało się wykorzystanie outsourcingu różnego rodzaju usług. Jednymi z kluczowych są usługi finansowo-księgowe. Światowe doświadczenia wskazują, że umiejętnie stosowany outsourcing przynosi wymierne efekty finansowe. Również w Polsce stosowanie outsourcingu jest sposobem na odejście od nieefektywnej gospodarki i wprowadzenie nowoczesnych strategii zarządzania kosztami. Celem opracowania jest wskazanie na wzrastające zapotrzebowanie w zakresie usług z dziedziny rachunkowości. (fragment tekstu)

Business in the era of globalisation demands uniform solutions in many areas of activity, including accounting. Ever more detailed regulations and their constant evolution demand specialisation. In a situation of increasing competition, the in-house training of staff to deal with finances and use of the latest equipment is proving too costly for many firms, which prefer to concentrate on their core activities and place financial services in the hands of specialists. In recent years, there has been increasing interest in the outsourcing of financial services, one result of which has been the development of corporations such as IBM. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borowski S., Kariozen M., Wpływ zastosowania MSSF w polskich spółkach giełdowych na rachunkowość zabezpieczeń i sprawozdawczość grup kapitałowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2007, nr 38 (94).
  2. Cook M.F., Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  3. Gay C.L., Essinger J., Outsourcing strategiczny, koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  4. Orzeszko T., Reforma polskiej rachunkowości jako przejaw globalizacji [w:] Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
  5. Potencjał rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego, Dokument diagnostyczny, Foresight Małopolska, Kraków, styczeń 2007.
  6. Pukas A., Wrona S., Business process off shoring szansą rozwoju polskiego rynku usług [w:] Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, red. I. Rudawska, M. Soboń, Difin, Warszawa 2009.
  7. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
  8. Roberts C., Weetman P., Gordon P., International Financial Accounting. A Comparative Approach, Financial Times, Pitman Publishing, Great Britain 1998.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu