BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kielijan Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów), Grzegorczyk Filip (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Zastępstwo pośrednie według PECL na tle porównawczym
Indirect Representation According to the PECL - a Comparison with Other Legal Systems
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 809, s. 53-63, przypisy
Keyword
Zasada europejskiego prawa kontraktów, Regulacje prawne, Kontrakty handlowe
Principles of European Contract Law (PECL), Legal regulations, Trade contracts
Note
summ.
Abstract
Problematyka zastępstwa została uregulowana w rozdziale 3. PECL. W dziale pierwszym (art. 3:101-3:102) określono dwa typy zastępstwa, tj. zastępstwo bezpośrednie (art. 3:202-3:209) i zastępstwo pośrednie (art. 301-3:304). Przepisy PECL o zastępstwie odnoszą się do sytuacji prawnej wyrażającej się w upoważnieniu pełnomocnika lub innego przedstawiciela do działania ze skutkiem prawnym dla reprezentowanego. Wydaje się słuszne przyjęcie, że terminem "zastępca bezpośredni", a termin "inny przedstawiciel" zamiennie z terminem "zastępca pośredni". Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie instytucji zastępstwa pośredniego według PECL, a zarazem dokonania próby porównania tej instytucji na granice różnych aktów normatywnych. (fragment tekstu)

The issue of representation is regulated in Chapter 3 of the PECL, and indirect representation constitutes one of two types of this institution of private law. The authors primarily focus on analysing the content of rules contained in the PECL. A significant part of the discussion concerns the method of regulating indirect representation in legislation governing international trade, i.e., UNIDROIT principles of international trade contracts, the Geneva Convention on Agency in the International Sale of Goods, and also Directive 86/653 on the coordination of the laws of the Member States relating to self-employed commercial agents. The authors conclude with an analysis of the provisions on indirect representation in Polish law and in common law systems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Convention on Agency in the International Sale of Goods (Geneva, 17 February 1983), http:// www.unidroit.org/english/conventions/1983agency/1983agency-e.htm.
  2. Kruczalak K., Rott-Pietrzyk E., Umowy o pośrednictwo gospodarcze (handlowe) [w:] Prawo umów handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2006.
  3. Panowicz-Lipska J., Radwański Z., Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2004.
  4. Tynel A., Funk J., Chwale W., Międzynarodowe prawo handlowe, red. M. Pazdan Warszawa 2002.
  5. Unidroit Principles Of International Commercial Contracts 2004, http://www.unidroit.org.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu