BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Furmańska-Oćwieja Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Przesłanki tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Premises for the Creation of Special Economic Zones in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 822, s. 15-29, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Sytuacja gospodarcza, Rozwój przedsiębiorczości, Specjalne strefy ekonomiczne, Odbudowa gospodarcza, Rynek pracy
Economic situation, Entrepreneurship development, Special economic zones, Economic reconstruction, Labour market
Note
summ.
Abstract
Transformacja gospodarki doprowadziła do drastycznych zmian na rynku pracy. Zjawiskiem nieznanym w okresie gospodarki centralnie planowanej było bezrobocie. Spowodowało ono głęboki spadek produkcji o ponad 33% w 1991 r. w stosunku do 1988 r. Spadek produkcji pociągnęło za sobą trudności budżetowe. Stąd w okresie transformacji nastąpił kryzys finansowanych przez państwo dziedzin: ochrony zdrowia, oświaty, nauki i kultury. Następnym czynnikiem społecznych kosztów transformacji była polaryzacja dochodowa, wyrażająca się znacznym zróżnicowaniem posiadania majątkowego ludności. Obok wielkich fortun rozrosła się uboga warstwa społeczeństwa, której dochody kształtowały się poniżej minimum socjalnego. Nie mniej ważnym kosztem transformacji było nasilenie się zjawisk o charakterze patologii społecznej. Rozszerzeniu się obszarów ubóstwa i bezrobocia towarzyszył rozwój przestępczości. Utworzenie w 1994 r. specjalnych stref ekonomicznych miało na celu stworzenie nowych miejsc pracy oraz przyciągnięci kapitału potrzebnego do aktywizacji gospodarczej wybranych obszarów kraju.

The goal of the article is to articulate and briefly describe premises for the functioning of special economic zones in Poland. It looks at the economic-political conditions in which, by virtue of a legal act from October 1994, the creation of these zones has begun. The act defined the procedures for establishing the zones, rules for their functioning and conditions for running a business in them. Among the premises for the creation of the economic zones the author describes the significance of zones. They are:
 • factors for activating developed regions,
 • factors serving the management of post-industrial terrain,
 • factors for stimulating selected areas of economic activity,
 • opportunities for rebuilding the labour market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Brzydło A., Smętkowski A., Specjalne strefy ekonomiczne - światowe zróżnicowanie instrumentu [w:] Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, red. E. Kryńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 2. Kuciński K., Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości, Monografie i Opracowania SGH, Warszawa 1997, nr 430.
 3. Miłasiewicz D., Polityka inwestycyjna w Polsce w okresie transformacji [w:] Dobre i złe strony transformacji w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2002, nr 24.
 4. Mync T., Komornicki T., Regionalne zróżnicowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w okresie transformacji, „Ekonomista" 2000, nr 5.
 5. Sadowski Z., Społeczne koszty transformacji polskiej [w:] Transformacja gospodarki polskiej. Doświadczenia i wyzwania, red. S. Lis, Wydawnictwo Secesja, Kraków 1996.
 6. Sadowski Z., Transformacja polskiej gospodarki - doświadczenia i perspektywy [w:] Transformacja i rozwój. Wybór prac, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2005.
 7. Teneta-Płotkowiak J., Bezrobocie na obszarach wiejskich [w:] Transformacja systemowa w Polsce. Ocena i perspektywy, red. Z. Szymla, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 8. Tomaszewski K, Specjalne strefy ekonomiczne, „Prawo i Gospodarka" 2001, nr 163.
 9. Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce w okresie transformacji w latach 1989-1995, red. K. Gawlikowska-Hueckel, „Transformacje Gospodarki" 1996, nr 81.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu