BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Wpływ cen czynników produkcji na powodzenie inwestycji deweloperskich
The Influence of the Prices of Factors on the Success of Developers' Investments
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 822, s. 143-157, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Deweloper, Decyzje inwestycyjne, Czynniki produkcji, Projekty inwestycyjne, Przedsiębiorstwo budowlane
Developer, Investment decisions, Production factors, Investment project, Construction company
Note
summ.
Abstract
Realizacja projektów inwestycyjnych jest procesem długotrwałym i złożonym. Każda inwestycja wymaga indywidualnego podejścia. Pomimo iż całokształt czynności niezbędnych do przeprowadzenia danej inwestycji można zgrupować w podobne fazy i etapy, inwestor często staje przed koniecznością rozwiązywania nietypowych problemów i dokonywania wyboru jednego z wielu możliwych wariantów rozwiązań. Według danych GUS, przeciętny czas budowy budynków mieszkalnych w systemie deweloperskim oddanych do użytkowania w latach 2006-2007 w Polsce wynosił ok. 24 miesięcy. W tym okresie odnotowano jednocześnie gwałtowny wzrost cen środków produkcji - materiałów budowlanych oraz wynagrodzenia pracowników. W obecnych realiach gospodarki rynkowej problem prawidłowego przygotowania inwestycji od strony technicznej jest zatem szczególnie aktualny. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problematyki kształtowania się cen czynników produkcji oraz ryzyka towarzyszącego realizacji przykładowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. (fragment tekstu)

The article discusses the issue of assessing the risk inherent in the realisation of investment projects. Special attention is paid to the aspect of price changes in building factors. Growth in salaries in the construction sector along with a lack of materials and necessary equipment pose a serious threat to the success of building investments. Further considerations, based on an example of a multi-family apartment building, were carried out in order to assess the risk of rising building costs. The next part of the article presents tools that can be used by developers to reduce the effects of risk arising from the growing prices of production factors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bolkowska Z., Dlaczego wzrastają koszty? „Forum Budowlane" 2007, nr 7.
 2. Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2006.
 3. Dziworska K., Trojanowski D., Struktura procesu inwestycyjnego projektów deweloperskich [w:] Inwestycje i nieruchomości, red. A. Nalepka, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 4. Gawron H., Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycji na rynku nieruchomości w fazie ich przygotowania i realizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2007, nr 50.
 5. Kaczmarek T.T., Zarządzanie zdywersyfikowanym ryzykiem w świetle badań interdyscyplinarnych. Typologia i semantyka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Warszawa 2003.
 6. Kowalski J.K., Boom w polskim budownictwie nadal pozostaje tylko mitem, „Dziennik" 2007, nr 237.
 7. Lewandowski D., Nowe ryzyka bankowe a nadzór bankowy, Tutor, Warszawa 1995.
 8. Połoński M., Pruszyński K., Probabilistyczne aspekty procesu budowlanego (cz. 2), „Przegląd Budowlany" 2006, nr 12.
 9. Pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG-PRESS, Warszawa 2002.
 10. Skorupka D., Metoda ilościowej oceny ryzyka realizacji przedsięwzięć budowlanych, „Przegląd Budowlany" 2006, nr 7-8.
 11. Walica H., Dywagacje na temat inwestowania [w:] Problemy inwestowania i rynku nieruchomości. Księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kalkowskiego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998.
 12. Wilimowska Z., Ryzyko inwestowania, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1998, nr 7.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu