BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosiec Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych
Changes in Export and the Integration of Asymmetrical Countries
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 837, s. 57-63, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Eksport, Integracja gospodarcza, Rynki międzynarodowe, Wzrost gospodarczy
Export, Economic integration, International market, Economic growth
Note
summ.
Abstract
Wiele kontrowersji pojawia się gdy dochodzi do integracji gospodarczych krajów o zróżnicowanej wielkości i wydajności, zwłaszcza w kwestii prognozowanego charakteru zmian wielkości ekonomicznych, istotnych dla społeczeństw integrujących się państw. Jednym z omawianych zagadnień są przewidywane zmiany w eksporcie krajów o asymetrycznych gospodarkach, zwłaszcza gdy rozkład ich cech immanentnych gospodarek tych krajów (wielkość, efektywność) jest dwubiegunowy. W artykule odpowiedziano na pytania: czy kraj o małej, a w dodatku relatywnie nieefektywnej gospodarce po wstąpieniu do ugrupowania integracyjnego będzie mógł zwiększyć swój eksport?, czy będzie musiał go zmniejszyć? jakie czynniki zdecydują o charakterze tych zmian?

Many controversies arise when economic integration among countries of various size and efficiency occurs. One of the issues discussed is the expected changes in the export of countries with an asymmetrical economy, particularly when the distribution of their inherent economic characteristics-their size and efficiency-is bipolar. This article offers an answer to these questions: will a country with a small and relatively inefficient economy be able to boost its level of export after gaining access to a larger integration bloc, or be forced to reduce it? What factors determine the character of these changes? The fundamental research outcome leads us to believe that doing away with trade barriers in the process of economic integration can lead to either growth or a reduction in the export levels of a small and inefficient country. The deciding factor concerning the volume of export is the degree of homogeneity holding the economies together, while the factor that accounts for the magnitude of these changes is the size of the partner country’s market and level of completeness (or substitution) of two given economies. The size of the change in export volume is directly proportional to the size of the trade partner’s market, and inversely proportional to the degree of complementarity (substitution) of the economies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Bond E., Park J., Gradualism in Trade Agreements with Asymmetric Countries, „The Review of Economic Studies” 2002, vol. 69.
  2. Hine R., Torres J., Wright P., Does Trade Liberalization Damage Firms in Large Countries? Cost and Size Asymmetries in Intra-Industry Trade, Centre for Research on Globalization and Labour Markets, School of Economics, University of Nottingham, Research Paper nr 15, 2000.
  3. Kose M., Riezman R., Small Countries and Preferential Trade Agreements. How Severe Us the Innocent Bystander Problem?, CSGR Working Paper nr 48, 2000.
  4. Lerner A., The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power [w:] Readings in Microeconomics, Times Mirror/Mosby College Publishing, Saint Louis 1986.
  5. Park J., International Trade Agreements between Countries of Asymmetric Size, „Journal of International Economics” 2000, vol. 50.
  6. Wincoop E., How Big Are the Potential Welfare Gains from International Risk Sharing?, „Journal of International Economics” 1999, vol. 47.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu