BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Serafin Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Mobilność podejmujących studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
The Mobility of Students Pursuing a Bachelor's Degree in Spatial Economy at the Cracow University of Economics
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 842, s. 85-102, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Studenci, Szkolnictwo wyższe, Gospodarka przestrzenna, Programy studiów
Students, Higher education, Spatial economy, Higher education curriculum
Note
summ.
Company
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Cracow University of Economics
Abstract
Celem niniejszej pracy jest próba określenia skali mobilności edukacyjnej (w aspekcie teoretycznym, z uwzględnieniem struktury płci oraz motywów) osób, które rozpoczęły studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne na kierunku gospodarki przestrzennej na krakowskim na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jako główne źródło informacji umożliwiające przygotowanie niniejszego opracowania wykorzystano materiały pozyskane z Dziekanatu Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wśród studiujących na tym kierunku (I stopień studiów). (fragment tekstu)

The article undertakes a retrospective study of the Bachelor's degree in spatial economy offered at the Cracow University of Economics (UEK). The spatial range of students who come to Cracow to pursue the degree, gender structure and motivation of those who study full lime or part time are covered in the analysis. The paper uses information from the Dean's office of the Finance Department of UEK and the results of questionnaire research conducted on students pursuing a Bachelor's degree in this field. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1999 r., Dz.U. nr 10 poz. 86.
  2. Szkoły wyższe i ich finanse w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008.
  3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. nr 164 poz. 1365.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu