BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosiec Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Dyfuzja innowacji a konkurencyjność eksportu kraju adaptatora innowacji technologicznych
The Diffusion of Innovation and Export Competitiveness of a Country Adopting Technological Innovation
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 845, s. 91-99, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Dyfuzja, Innowacyjność gospodarki, Konkurencyjność eksportu, Innowacje techniczne, Nowe technologie
Diffusion, Innovation economy, Export competitiveness, Technical innovations, High-tech
Note
summ.
Abstract
Przesunięcia granic możliwości produkcyjnych gospodarek jako rezultat zmian w ich zasobach wiedzy technologicznej są od dziesiątków lat przedmiotem badań teoretyków wzrostu gospodarczego (zarówno w teoriach wzrostu egzogenicznego, jak i endogenicznego). W świetle tych teorii wydaje się oczywistością, że procesy dyfuzji wiedzy technologicznej, których akceleratorem są procesy integracyjne, prowadzić powinny do poprawy konkurencyjności gospodarek o przestarzałej technologii, takich jak np. gospodarka Polski. We wspomnianych teoriach wzrostu gospodarczego nie analizuje się jednak zasadniczego - z punktu widzenia niniejszych badań - problemu: na ile dyfuzja wiedzy technologicznej staje się czynnikiem determinującym wzrost eksportu kraju adaptatora innowacji technologicznych w warunkach zintegrowanych rynków o strukturze oligopolistycznej? Właśnie na to pytanie badawcze udzielona zostanie odpowiedź w rozumowaniu dedukcyjnym przez zbudowany model i interpretację wniosków zeń wypływających. (fragment tekstu)

The article analyses the influence the diffusion of knowledge on technology exerts on the growth of a country's export when it adopts technological innovation (and what role this phenomenon plays in Poland). The analysis is carried out in the context of integrated product markets organised according to the principles of oligopolism. To this end, a general equal weight model designed by the author is presented, with the most important findings leading to the following conclusions.
 • Theorem 1: if thanks to the diffusion of technological knowledge there appears in the country adopting technology growth in poverty, then a country with obsolete technology is certain to increase its export level.
 • Theorem 2: if thanks to the diffusion of technological knowledge there appears in the country adopting technology growth in wealth, then a country with obsolete technology will increase its export level when the positive effect of economic growth is greater than the negative effect of social expenditures.
 • Theorem 3: The scale of export growth triggered by the diffusion of innovation when growth in wealth is less than growth in poverty. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bhagwati J., Immiserizing Growth: A Geometrical Note, "Review of Economic Studies" 1958, vol. 25, nr 3.
 2. Caves R., Frankel J., Jones R., Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 1998.
 3. Estrin S., Laidler D., Introduction to Microeconomics, Harvester Wheatsheaf, New York 1995.
 4. Feenstra R., Advanced International Trade, Princeton University Press, Princeton 2004.
 5. Reinganum J.F., The Timing of Innovation: Research, Development, and Diffusion [w:] Handbook of Industrial Organization, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam 1989, vol. 1.
 6. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000.
 7. Tirole J., The Theory of Industrial Organization, The MIT Press, London 2003.
 8. Varian H., Microeconomics Analysis, W.W. Norton, New York 1978.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu