BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strupczewski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a projekt Solvency II
Mutual Insurance Companies and the Solvency II Project
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 848, s. 63-73, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Ubezpieczenia wzajemne, Wypłacalność, Prawo WE
Mutual insurance society, Mutual insurance, Financial solvency, European Community law
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem pracy jest analiza projektu Solvency II w kontekście towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Reprezentanci ubezpieczycieli wzajemnych zwracają uwagę, że nowe regulacje powinny uwzględniać specyficzne potrzeby i uwarunkowania działalności TUW, gdyż w przeciwnym razie przyszłość tej grupy przedsiębiorstw ubezpieczeniowych będzie niepewna. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to present the specific environmental requirements and expectations of European insurance companies operating as mutual insurance companies in work upon the implementation of the Solvency II project. Issues requiring specific considerations for the particular form which is TUW include the equity structure, the exclusion of small TUWs, subordinated debt, taxation, the principle of proportionality, market and product specialisation, diversification, capital requirements, and European mutual insurance companies. The article explains the basic principles of Solvency II, and presents the position of mutual insurance companies operating on the European insurance market. The summary examines the experience the banking sector gained in applying the new Basel Capital Accord (Basel II) in the context of the financial market crisis in the second half of 2008. Conclusions from the analysis of the flaws of Basel in response to the crisis will no doubt prove valuable guidance in improving, based on similar assumptions, a new appraisal system for solvency in the insurance system. In the final section the author concludes that Solvency II needs to be implemented to improve the safety, efficiency and competitiveness of the European insurance market. Given the scale of complexity and impact on economic conditions, the implementation should be done with a view to achieving a reasonable compromise between the demands of various interest groups, including insurers doing business in the form of mutual insurance companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bradford M., Solvency II May Hit Mutuals Hardest, Business Insurance Europe, 22.09.2008, www.bieurope.com (1.12.2008).
 2. Łasak P., Bazylea do poprawki, „Rynek Kapitałowy” 2008, nr 11.
 3. Masse E., Solvency II, AMICE Congress, 17.06.2008, Helsinki, www.insurance-mutuals. org (1.12.2008).
 4. Sterzyński M., Reorganizacja nadzoru finansowego w UE w kontekście zmian kapitałowych ubezpieczyciela: Analiza projektu Solvency II [w:] Procesy integracyjne w Europie a ubezpieczenia w Polsce, red. K. Ortyński, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2003.
 5. AISAM/ACME’s Proposal Regarding the Application Threshold of Solvency II for Very Small variable Premium Mutual Insurers and Equivalent, Komisja Europejska, Bruksela 2007.
 6. Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej. Procesy rozwoju i integracji, red. J. Monkiewicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
 7. Komisja Europejska: Wystąpienie Prezesa TUW SKOK i TU SKOK Życie SA w sprawie Solvency II, Portal Gazety Ubezpieczeniowej, www.gu.com.pl (4.02.2008).
 8. Notatka ze spotkania „Public Hearing on Solvency II - QIS4”, Komisja Europejska, Bruksela 2008.
 9. Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 10.07.2007 r., www.europa.eu (25.09.2008).
 10. Solvency II - Debate on Framework Directive Intensifies, Dewey & LeBoeuf komunikat z 3.09.2008, www.deweyleboeuf.com (30.11.2008).
 11. Solvency II. The Small and Medium-Sized Undertakings and Solvency II, CEA, 2008.
 12. Solvency II. Zrozumienie procesu, CEA, Bruksela 2007.
 13. The European Mutual Insurance Sector and Solvency II: An Overview, AISAM, Bruksela 2007.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu