BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winkler Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Perswazja i manipulacja w kontekście procesu wywierania wpływu w grupie
Social Influence Processes : the Concepts of Persuasion and Manipulation
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 871, s. 167-180, tab., bibliogr. 25 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Zachowania społeczne, Psychologia grupy, Komunikowanie w grupie
Social behaviour, Group psychology, Communication in a group
Note
summ.
Abstract
W pracy omówiono problem perswazji i manipulacji jako formy wpływu społecznego. W pierwszej części opracowania przedstawiono, co odróżnia perswazję od manipulacji, zarówno pod względem ich podobieństwa i różnic. Zjawisko perswazji jest właściwe, we współpracy, a manipulacja jest bardziej odpowiednia w działaniach konkurencyjnych. W drugiej części omówiono typologię perswazji i techniki manipulacji.

The paper looks at the issues of persuasion and manipulation. The first aim of the paper was to distinguish persuasion from manipulation, in terms of both their similarities and differences. The phenomenon of persuasion is appropriate in cooperation, while manipulation is more appropriate in competitive settings. The second part of the paper discusses the typology of persuasion and manipulation techniques. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Augustynek A. [2008], Sugestia, manipulacja, hipnoza, Difin, Warszawa.
 2. Cialdini R.B. [2007], Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk.
 3. Perswazja. Perspektywa psychologiczna [2007], red. T.C. Brock, M.C. Green, UJ, Kraków.
 4. Doliński D. [2005], Techniki wpływu społecznego, Scholar, Warszawa.
 5. Gajlewicz M. [2009], Techniki perswazyjne. Podstawy, Difin, Warszawa.
 6. Griffin E. [2003], Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Gdańsk.
 7. Grigsby E. [2008], Analyzing Politics: An Introduction to Political Science, Cengage Learning, Belmont.
 8. Discourse and Communication. New Approaches to the Analysis of Mass Media. Discourse and Communication [1985], ed. T.A. van Dijk, Walter de Gruyter, Berlin-New York.
 9. Jamieson G.H. [1985], Communication and Persuasion, Croom Helm, London-Sydney-New Hampshire.
 10. Karwat M. [2001], Sztuka manipulacji politycznej, Adam Marszałek, Toruń.
 11. Levine R. [2003], The Power of Persuasion: How we’re Bought and Sold, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken-New Jersey.
 12. Łukaszewski W. i in. [2009], ABC manipulacji, „Charaktery”, nr 10 (153).
 13. Mehrabian A. [2007], Nonverbal Communication, New Brunswick, NJ, Aldine.
 14. Communication and Social Cognition. Theories and Methods [2007], eds D.R. Roskos-Ewoldsen, J.L. Monahan, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Mahwah-New Jersey.
 15. Nęcki Z. [2000], Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków.
 16. O’Keefe D.J. [2002], Persuasion: Theory and Research, Sage Publications, Inc., Thousand Oaks-London-New Delhi.
 17. Pabijańska M. [2007], Psychomanipulacja w polityce, Astrum, Wrocław.
 18. Przytuła S. [2008], Psychologia zarządzania. Wybrane zagadnienia, UEK Wrocław, Wrocław.
 19. Stiff J.B., Mongeau P.A. [2003], Persuasive Communication, Guildford Press, New York.
 20. Swanton Ch. [1992], Freedom: A Coherence Theory, Hackett Publ. Co., Indianapolis.
 21. Tedeschi J.T., Schlenker B.R., Bonoma T.V. [2009], Conflict, Power and Games: The Experimental Study of Interpersonal Relations, Aldine Transaction, New Brunswick-London.
 22. Tokarz M. [2006], Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, GWP, Gdańsk.
 23. Warecki W., Warecki M. [2005], Słowo o manipulacji, czyli krótki podręcznik samoobrony, Poltex, Warszawa.
 24. Witkowski T. [2006], Psychomanipulacje. Jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić, Biblioteka Moderatora, Taszów.
 25. Zimbardo P.G., Leippe M.R. [2004], Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Zysk i S-ka, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu