BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąba Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Serda Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Stosunki gospodarcze UE-Mercosur a perspektywa utworzenia FTAA
Economic Relations between the EU and Mercosur in Light of the Creation of the Free Trade Area of the Americas (FTAA)
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 787, s. 135-162, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Stosunki gospodarcze, Stosunki międzynarodowe, Współpraca międzynarodowa, Negocjacje gospodarcze
Economic relations, International relations, International cooperation, Economic negotiations
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE), Strefa Wolnego Handlu Ameryk, Wspólny Rynek Ameryki Południowej
European Union (EU), Free Trade Area of the Americas (FTAA), Mercado Comun del Cono Sur (Mercosur)
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie stosunków gospodarczych między Unią Europejską a Mercosurem (Wspólnym Rynkiem Południa) w powiązaniu z procesami, które mają doprowadzić do utworzenia Strefy Wolnego Handlu Obu Ameryk (FTAA). Rozważania służyć mają zweryfikowaniu poglądu o istnieniu zależności między rozmowami na temat zacieśnienia stosunków, które od połowy lat 90. kraje Mercosur prowadziły zarówno z Unią Europejską, jak i krajami obu Ameryk. (fragment tekstu)

The aim of this article is to characterise economic relations between the European Union and Mercosur (Common Market of the South) in light of processes that are to lead to the creation of the Free Trade Area of the Americas (FTAA). The authors’ deliberations seek to verify the view that there exists a link between the talks on closer ties that Mercosur countries have been conducting since the mid-1990s both with the European Union and with the countries of the Americas. The article comprises five parts. Part one looks at the Common Market of the South, from its genesis until the practical realisation of its aims. Part two describes Mercosur’s external relations in practical terms. In part three, the authors present Mercosur’s relations with the countries of both Americas, including negotiations on the establishment of the FTAA. Part four is devoted to Mercosur’s relations with the European Union, including negotiations in regard to an International Association Agreement. In the final part of the article, the authors attempt to summarise the discussed the issues and to answer the question of whether there exists a link between these two negotiation processes conducted by Mercosur. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 5000, 0
Bibliography
Show
  1. Busse M., Hefeker C., Koopmann G., Between Two Poles: Matching Trade and Exchange Rate Regimes in Mercosur, HWWA Discussion Paper nr 301, Institute of International Economics, Hamburg 2004.
  2. Direction of Trade Statistics Yearbook 2005, International Monetary Fund, Washington 2005.
  3. EU Bilateral Trade. DG Trade 15.09.06. European Commission - Trade Issues - Bilateral Trade Relations, http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/data.htm, grudzień 2006.
  4. Gawrycki M.F., Unia Europejska - Ameryka Łacińska i Karaiby. Trudne partnerstwo dwóch regionów, ASPRA-JR, Warszawa 2004.
  5. Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Elipsa, Warszawa 2006.
  6. Władyniak A., Mercosur - Etapy integracji. Negocjacje o wolnym handlu z UE, „Wspólnoty Europejskie - Biuletyn Informacyjny” 2004, nr 11.
  7. Wójcik A., Stosunki UE z Mercosur, „Biuletyn Analiz UKIE” 2002, nr 9.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu