BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górka Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Szulc Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Wiodące elementy metodyki badania sprawozdania finansowego
Main Elements of the Methodology for Inspecting Financial Statements
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 849, s. 131-143, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Badanie sprawozdań finansowych, Szacowanie ryzyka, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Financial statements, Audit of financial statement, Risk estimating, International Accounting Standards (IAS)
Note
summ.
Abstract
Każde sprawozdanie finansowe zawiera nieścisłości, które mogą być wynikiem błędu (działanie niezamierzone) lub oszustwem (działania zamierzone). W toku kontroli sprawozdania finansowego biegły rewident posługuje się poziomem istotności, czyli poziomem do którego błędy nie są istotne i nie trzeba domagać się ich poprawy. W toku kontroli sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta ważnym czynnikiem jest również oszacowanie ryzyka. Można wskazać istnienie dwóch przesłanek ryzyka, występowanie nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych oraz niewykrycia tych nieprawidłowości. Opisano procedury oceny poziomu istotności oraz różne elementy ryzyka.

Every financial statement contains inaccuracies that can be the result of error (unintentional action) or fraud (intentional action). In the course inspecting a financial report, a certified auditor makes use of what he judges to be the level of general and partial materiality when making a judgment about any inaccuracies that are discovered. This article outlines the procedures for judging levels of materiality. In the course inspecting a financial report, a certified auditor also estimates the level of audit risk, which consists of inherent risk, control risk and detection risk. The first two are specific to a given company and are measured by the certified auditor, but the auditor can only influence the level of audit risk by choosing an appropriate level of detection risk. The article presents the various components of audit risk and the process of measuring such risk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Fedak Z., Metody i technika rewizji sprawozdań finansowych, SKwP, Warszawa 1998.
  2. Fedak Z., Zakończenie badania sprawozdania finansowego, SKwP, Warszawa 1998.
  3. Helin A., Techniki i metody badania sprawozdań finansowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
  4. Międzynarodowe standardy rewizji finansowej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
  5. Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, nr 61, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2005.
  6. Rewizja sprawozdań finansowych, red. D. Krzywda, SKwP, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu