BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buczek Bronisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Title
Regeneracja adsorpcyjna zużytej frytury za pomocą handlowego krzemianu magnezu
Adsorptive Regeneration of Used Oil by Commercial Magnesium Silicate
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 874, s. 5-18, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Chemia, Chemia spożywcza, Olej smażalniczy, Odpady użyteczne, Oczyszczanie zużytych olejów
Chemistry, Food chemistry, Cooking oil, Useful wastes, Purification of waste oils
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badań nad oczyszczaniem frytury po smażeniu frytek za pomocą adsorbentu mineralnego (krzemianu magnezu) wytwarzanego na potrzeby różnych sieci restauracji typu fast food. Oczyszczanie przeprowadzono dla stosunków masowych adsorbentu do oczyszczanej frytury 1:20 oraz 1:220. Analizowano zmiany wskaźników fizykochemicznych, jakościowych oraz skład kwasów tłuszczowych frytury świeżej, posmażalniczej oraz oczyszczonej.

When food is fried in the presence of oxygen, light, moisture and at higher temperatures, multistage and chemical reactions occur in the frying fat. Non-polar triacyloglycerides transform into polar-nature substances that accelerate the break-down of fat. Substances formed during frying unfavourably affect the quality and nutritional value of fried food, a fact manifested by changes in the smell, consistency and colour of the frying medium. In order to improve the quality indicators of frying fats, the oil could be purified by contact with various carbonaceous or mineral adsorbents. Using commercial magnesium silicate to remove degrading products from frying oil for chips was studied. The quality of fresh, used and purified frying oils were evaluated by measuring the density, viscosity, colour, iodine value, acid value, peroxide value, total oxidation index, content of polar compounds and fatty acids profiles. The results of using commercial magnesium silicate at different mass ratios to purify used frying oil are discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Blumenthal M.M. [1996], Frying Technology, „Bailey's Industrial Oil and Fat Products", vol.3.
 2. Buczek B., Chwiałkowski W. [2004], Purification of Used Frying Oil by Treatment with Magnesium Silicate, „3rd Euro Fed Lipid Congress: Oils, Fats and Lipids in a Changing World", Edinburgh, Scotland.
 3. Cooke B.S. [2004], Adsorbent Treatment of Frying Oils and the Impact on Health and Nutrition, „3rd Euro Fed Lipid Congress: Oils, Fats and Lipids in a Changing World", Edinburgh, Scotland.
 4. Cooke B.S. [2006], Adsorbent Treatment of Frying Oils: Commercial Frying Case Study, „4th Euro Fed Lipid Congress: Oils, Fats and Lipids for a Healthier Future", Madrid, Spain.
 5. Cooke B.S. [2007], Adsorbent Purification of Frying Oils, „5th Euro Fed Lipid Congress: Oils, Fats and Lipids: From Science to Application", Gothenburg, Sweden.
 6. Kuropka J. [1988], Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 7. Lin S., Akoh CC, Reynolds A.E [1998], The Recovery of Used Frying Oils with Various Adsorbents, „Journal of Food Lipids", vol. 5.
 8. Lin S., Akoh C.C., Reynolds A.E. [2001], Recovery of Used Frying Oils with Adsorbent Combinations: Refrying and Frequent Oil Replenishment, „Food Research International", vol. 34.
 9. Miyagi A., Nakajima M. [2003], Regeneration of Used Frying Oils Using Adsorption Processing, „Journal of the American Oil Chemists' Society", vol. 80.
 10. PN-A-86934:1995 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Spektrofotometryczne oznaczanie barwy ogólnej.
 11. PN-EN ISO 3961:2006 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby jodowej.
 12. PN-EN ISO 5508:1996 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej.
 13. PN-EN-ISO 15304:2003 Oznaczanie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach roślinnych. Metoda chromatografii gazowej.
 14. PN-EN-ISO 3960:2005 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby nadtlenkowej.
 15. PN-EN-ISO 660:2005/Apl:2007 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.
 16. PN-EN-ISO 6885:2007 Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce. Oznaczanie liczby anizydynowej.
 17. PN-ISO 5509:2001 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
 18. Yates R.A., Caldwell J.D. [1992], Adsorptive Capacity of Active Filter Aids for Used Cooking Oil, „Journal of the American Oil Chemists' Society", vol. 69.
 19. Yates R.A., Caldwell J.D. [1993], Regeneration of Oils Used For Deep Frying: A Comparison of Active Filter Aids, „Journal of the American Oil Chemists' Society", vol. 70.
 20. Zhu Z.Y., Yates R.A., Caldwell J.D. [1994], The Determination of Active Filter Aid Adsorption Sites by Temperature-programmed Desorption, „Journal of the American Oil Chemists' Society", vol. 71.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu