BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotulewicz Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Współpraca gospodarcza i polityczna Unii Europejskiej z Republiką Mołdowy w latach 1991-2010
Twenty Years of EU-Moldovan Economic and Political Cooperation
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 870, s. 17-34, tab., bibliogr. 17 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Współpraca gospodarcza, Polityka gospodarcza, Stosunki międzynarodowe
Economic cooperation, Economic policy, International relations
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Republika Mołdowy
Republic of Moldova
Abstract
W pierwszej połowie lat 90. nastąpiło nawiązanie stosunków między Republiką Mołdowy (RM) a Unią Europejską, następnie w wyniku podpisania Układu o partnerstwie i współpracy w 1994 r. doszło do ich pogłębienia, a po zatwierdzeniu niepodległości do zmiany wizerunku Mołdawii. W 2001 r. władze Mołdawii zaczęły dążyć do ściślejszej współpracy z UE (członkostwo w Pakiecie stabilności w Europie Południowo-Wschodniej). Po rozszerzeniu UE na wschód w roku 2004 i 2007 Mołdawia zaczęła odgrywać rolę w polityce zagranicznej UE. W 2010 r. rozpoczęto negocjacje z UE w celu zawarcia nowej umowy, która zastąpi wygasający Układ o partnerstwie i współpracy. W artykule przedstawiono przebieg współpracy gospodarczej i politycznej między Republiką Mołdowy (RM) a Unią Europejską w ciągu ostatnich 20 lat.

This article presents the course of economic and political cooperation between the Republic of Moldova (RM) and the European Union over the past 20 years. In the first half of the 90s, relations between Moldova and the EU were both established and strengthened through the implementation of the Partnership and Cooperation Agreement. Another manifestation of Moldova's pro-European policy was its 2001 membership in the Stability Pact for Southeastern Europe. After the eastward EU enlargement in 2004 and 2007, Moldova began to play a role in EU foreign policy. After Moldova declared its support for Europe, the country was included in the European Neighbourhood Policy, and since 2009 has been covered by the Eastern Partnership. In January of 2010 Moldova started negotiations with the EU aimed at concluding a new agreement to replace the expiring Partnership and Cooperation Agreement. In addition to political co-operation a programme of economic cooperation between the EU and RM was also introduced. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Directions of Trade Statistics Yearbook [1999], IMF.
 2. Gudym A. [2002], Republika Moldova i Evropeiskii Soiuz kak partniory, Cent strategičeskich issledovanij i reform, Kišiniov.
 3. Kalak D. [1996], Učitsia prave ne grešno, „Ekonomičeskoe Obozrenie”, nr 30.
 4. Kalak D. [1997], Moldavia polučila želtuju kartočku s Evrosojuzom, „Ekonomićeskoe Obozrenie”, nr 24.
 5. Kalak D. [1999], Pervye šagi k integracii, „Ekonomičeskoe Obozrenie”, nr 13.
 6. Kalak D. [2001], Put’ v Evrosoiuz čerez Pakt stabil’nosti, „Ekonomičeskoe Obozrenie”, nr 43.
 7. Kotulewicz K. [2007], Procesy integracyjne i relacje społeczno-polityczne na terytorium WNP [w:] Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. B. Bednarczyk, M. Lasoń, KSW im. A.F. Modrzewskiego, Kraków.
 8. Ligocka A. [2008], Polityka wschodnia Unii Europejskiej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 9. Ładyka S. [1995], Porozumienie Wspólnot Europejskich z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw, „Wspólnoty Europejskie”, nr 2.
 10. National Human Development Report. Republic of Moldova [2000], United Nations Development Programme, UNDP Moldova Team.
 11. Piskorska B. [2008]. Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej, Adam Marszałek, Toruń.
 12. Rymbu N., Mytku M. [1998], Geografia Respubliki Moldova, Lumina, Kišiniov.
 13. Solak J. [2009], Mołdawia republika na trzy pęknięta, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń.
 14. Stan traktatowy w stosunkach z państwami środkowoeuropejskimi oraz krajami byłego ZSRR [1995], „Wspólnoty Europejskie”, nr 4.
 15. Wojna B., Gwiazdowski M. [2009], Partnerstwo Wschodnie - Raport otwarcia, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 16. Wróbel J. [2004], Unia Europejska a Mołdawia, „Prace OSW”, nr 13, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa.
 17. Zalotko M., Kajterjan E. [2000], Preferencja torgovli s Evrosojuzom, „Ekonomičeskoe Obozrenie”, nr 41.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu