BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Oczekiwania konsumentów dotyczące opakowań a realizacja ich potrzeb społeczno-ekonomicznych
Consumer Expectations Concerning Packaging in a Field of Realization of Socio-Economic Needs
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 874, s. 89-100, tab., bibliogr. 13 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Towaroznawstwo, Opakowalnictwo, Opakowania, Jakość społecznie oczekiwana, Preferencje konsumenta
Commodity science, Packaging science, Packaging, Socially expected quality, Consumer preferences
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnych i potencjalnych potrzeb społeczno-ekonomicznych konsumentów na świecie oraz możliwości ich zaspokajania przez opakowania produktów. Zaprezentowane badania empiryczne mają ponadto na celu wskazanie zakresu oczekiwań młodych polskich konsumentów dotyczących realizacji takich potrzeb przez opakowania wykonane z różnych materiałów.

The main aim of the paper is to present the actual and potential socio-economic needs of the world's consumers and the possibility of meeting them through the packaging of products. The empirical study presented examines the range of expectations among young, polish consumers regarding the fulfillment of their needs by packaging made from a range of materials. This allowed us to rank the packaging properties of these materials according to young consumer expectations and socio-economic need. The research recognises the expectations of different consumer categories and analyses awareness about the health safety, environmental and economical aspects of packaging. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Food Packaging Technology [2003], red. R. Coles, D. Mc Dowell, M. Kirwan, Blackwell Publishing, Oxford.
 2. Innovation in Food and Drink Packaging. Opportunités in Added Value and Emerging Technologies [2009], Business Insights, USA.
 3. Innovations in Food Packaging [2005], red. H. Jung, Elsevier Académie Press, Oxford.
 4. Korzeniowski A., Czaja N. [2003], Propozycja wykorzystania materiałów biodegradowalnych do produkcji opakowań aktywnych i inteligentnych, "Opakowanie", nr 6.
 5. Korzeniowski A., Szyszka M. [2008], Ocena konsumencka opakowań gotowych na półką SRP - Shelf Ready Packaging [w:] Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju, red. J. Żuchowski, Politechnika Radomska, Radom.
 6. Lee D., Yam K., Piergiovanni L. [2008], Food Packaging Science and Technology, CRC Press, Boca Raton-New York.
 7. Lisińska-Kuśnierz M. [2008], Świadomość ekologiczna konsumentów a ich zachowania rynkowe [w:] Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju, red. J. Żuchowski, Politechnika Radomska, Radom.
 8. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M. [2008], Aktualne problemy opakowalnictwa towarów w Polsce [w:] Towaroznawstwo - opakowania - logistyka, red. Z. Foltynowicz, J. Jasiczak, G. Szyszka, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 9. Position Paper. Market Trends and Developments [2008], World Packaging Organization, Formato Design, Brazil.
 10. Position Paper. The Case for Packaging [2009], World Packaging Organization, www.worldpackaging.org, 15.04.2010.
 11. Sonneveld K. [2000], What Drives (Food) Packaging Innovation?, "Packaging Technology and Science", nr 13.
 12. Ucherek M. [2005], Opakowania a ochrona środowiska. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 13. Yam K. [2009], Socioeconomic Driving Forces of Food Packaging [w:] The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, red. K. Yam, 3rd ed., J. Wiley and Sons, Danvers.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu