BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Telega Ivan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Kształtowanie polityki ekologicznej Ukrainy
The Formation of Ukraine's Environmental Policy
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 860, s. 109-124, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Polityka ekologiczna, Ochrona środowiska, Emisja zanieczyszczeń
Ecological politics, Environmental protection, Pollution emission
Note
summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja problemów ekologicznych Ukrainy jako przesłanek kształtowania jej polityki ekologicznej. W artykule omówiono w szczególności działania podjęte w trakcie kształtowania polityki ekologicznej oraz oceniono ich skuteczność dla ochrony środowiska naturalnego. (fragment tekstu)

The article is devoted to the formulation of environmental policy of Ukraine, a country left socially and economically depressed by the process of system transformation. The paper works from the thesis that the country is host to numerous environmental threats, the source of which was its totalitarian state policy and, particularly before the country gained its independence, environmentally destructive economic development. Environmental policy drawn up by the new state and the active legislative process in this arena represent a chance to slow the tempo of environmental degradation. The article presents the main issues in environmental protection and the process of defining the state's protection policy. It also assesses the efficacy of legal regulations and measures, examines the country's system for financing environmental protection, and analyses the role of the state budget in financing environmental protection. Despite its extensive legal foundations, Ukraine does not have an effective environmental policy. Nor does the existing financial system lead to the effective realisation of the environmental goals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Environmental Performance Review of Ukraine, United Nations Economic Commission for Europe, http://www.unece.org/env/cep/llDocs/Ukraine_epr_infodocl.pdf.
 2. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy ekonomiczne, społeczne i prawne, PWE, Warszawa 2001.
 3. Nacionalna ekołogićna polityka Ukrajiny: ocinka i strategiâ rozvytku (National Environmental Policy of Ukraine: Assessment and Development Strategy), UNDP, 2007.
 4. Narodowy raport o stanie środowiska naturalnego na Ukrainie w 2004 r., Ministerstwo Ochrony Środowiska Ukrainy, http://www.menr.gov.ua.
 5. National Report of Ukraine on Harmonization of Society’s Activity in Natural Environment. Special publication on the occasion of the 5th Pan-European Ministerial Conference ,,Environment for Europe”, Kyiv 2003, Ministerstwo Ochrony Środowiska Ukrainy, http://www.menr.gov.ua.
 6. Poskrobko B., Ewolucja polityki ekologicznej w Polsce [w:] Polityka ekologiczna w gospodarce rynkowej, Ekonomia i Środowisko, nr 25, Wrocław 1999.
 7. Public Evaluation of Environmental Policy of Ukraine. Report of Ukrainian Environmental NGOs, Organizing Committee of Ukrainian Environmental NGOs, Kyiv 2003.
 8. Ustawa o budżecie Państwa Ukrainy na rok 2004, Wiadomości Rady Najwyższej Ukrainy, 2004, nr 17-18.
 9. Ustawa o ochronie środowiska naturalnego, Wiadomości Rady Najwyższej Ukrainy, 1991, nr 41.
 10. Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, red. E.K. Czech, Warszawa 2006.
 11. Vovk V., Red Past. Green Future?, „World Watch Magazine” 2003, lipiec-sierpień.
 12. Vovk V., Prugh T., Might a Green Phoenix Rise from Red Ashes?, „USA Today” 2005, styczeń.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu