BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielawski Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Koszt historyczny i wartość godziwa jako ogólne koncepcje wyceny instrumentów finansowych
Historical Cost and Fair Value as General Conceptions of the Valuation of Financial Instruments
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 861, s. 67-80, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Wycena instrumentów finansowych, Instrumenty finansowe, Wartość godziwa, Koszt historyczny
Financial instruments valuation, Financial instruments, Fair value, Historical cost
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wartości godziwej i kosztu historycznego jako dwóch podstawowych koncepcji pomiarowych instrumentów finansowych w rachunkowości. (fragment tekstu)

In this article, the author considers fair value and historical cost as two basic measures of the value of financial instruments in accounting. In accounting standards, how a given financial instrument is used depends on how it is classified, i.e., whether it is expressed according to the cost of acquisition or to fair value. The theory and practice of accounting is dominated by a composite model of the valuation of financial instruments, based on the methods of historical cost and fair value. Within the framework of the composite model, many individual concepts that have been developed by the theory of accounting are applied to the valuation of financial instruments. In addition, where there is no fluid and active market allowing for application of the mark-to-market method, use is made of many economic and financial models in addition to concepts from accounting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz Z. [2001], Wartość godziwa i jej ustalanie, „Rachunkowość”, nr 9.
 2. Bielawski P., Garlińska J. [1999], Rachunkowość instrumentów pochodnych, „Rynek Terminowy”, nr 4.
 3. Bielawski P., Wędzki D. [2003], Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości [w:] Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, red. B. Micherda, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów.
 4. Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements [1989], IASC, London.
 5. Hull J.C. [1997], Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 6. IAS 39 [1999]. Financial Instruments: Recognition and Measurement, IASB, London.
 7. Kolb R.W. [1997], Wszystko o instrumentach pochodnych, WIG-Press, Warszawa.
 8. Lim S.S., Sunder S. [1991], Efficiency of Asset Valuation Rules under Price Movement and Measurement Error, „The Accounting Review”, October.
 9. Micherda B. [2001], Ewolucja wyceny we współczesnej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, numer specjalny, SKwP, Warszawa, nr 4 (60).
 10. Riahi-Belkaoui A. [2000], Accounting Theory, Business Press Thomson Learning, London.
 11. SFAC 7 [2000], Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurements, FASB, Norwalk.
 12. SFAS 157 [2006] Fair Value Measurement, FASB, Norwalk.
 13. Surdykowska S. [2001], Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, numer specjalny, SKwP, Warszawa, nr 4 (60).
 14. Ustawa z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591, po nowelizacji Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 15. Wyatt A. [1991], The SEC Says: Mark to Market, „Accounting Horizons”, March.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu