BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barburski Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Rachunkowość leasingu w świetle polskich uregulowań prawnych oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości
Lease Accounting in Light of Polish Regulations and International Accounting Standards
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 861, s. 97-114, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Leasing, Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Sprawozdanie finansowe, Regulacje prawne
Leasing, Accounting, International Accounting Standards (IAS), Financial statements, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki leasingu w świetle polskich oraz międzynarodowych uregulowań prawnych, a w szczególności jego interpretacji w najważniejszych źródłach normatywnych, z punktu widzenia prawnego, podatkowego oraz księgowego. (fragment tekstu)

In this article, the author presents the characteristic features of leasing in light of Polish regulations and International Accounting Standards, as well as issues connected with the expression and reporting of leasing. In the first part, the author discusses the legal, taxation and accounting aspects of leasing on the basis of the most important Polish sources of law, such as the Civil Code, the Act on Corporate Income Tax, the Act on Personal Income Tax, the Act on Value Added Fax, and the Accounting Act. In addition, this section addresses the essence and classification of leasing. In the second part, the author discusses the characteristics of International Accounting Standard 17, which defines lease accounting. He also presents issues such as: the main definitions and classification of leasing according to IAS 17; the expression of leasing and the valuation principles applied in operational and financial leasing; the characteristic features of sale and lease back; and accounting schemes for economic transactions that occur within operational and financial leasing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej [2007], t. 1 i 2, International Accounting Standards Board, London.
  2. Olchowicz I., Tłaczała A. [2005], Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Difin, Warszawa.
  3. Ustawa z dnia 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, wraz z późn. zm.
  4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, wraz z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694, wraz z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Dz.U. nr 74, poz. 857.
  7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535, wraz z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu