BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guzik Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Smaga Edward (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Title
Krzywa Markowitza jako obwiednia
The Markowitz Curve as an Envelope
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 876, s. 5-12, bibliogr. 6 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Teoria portfelowa Markowitza, Inwestowanie, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Markowitz portfolio theory, Investing, Management of investment portfolio
Note
summ.
Abstract
W artykule wykazano, że krzywą Markowitza można interpretować jako obwiednię hiperbol (parabol). Wstępem do rozwiązania tego zagadnienia było przedstawienie zbioru możliwości inwestycyjnych jako rodziny krzywych zależnych od ustalonych parametrów. (abstrakt autora)

The article shows that the Markowitz curve can be interpreted as an envelope of hyperbolas (parabolas). Describing a set of investment opportunities as a family of curves dependent on established parameters serves as an introduction to solving this issue. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Antoniewicz R., Misztal A. [1999], Matematyka dla studentów ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Fichtencholz G.M. [1964], Rachunek różniczkowy i całkowy, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Guzik K., Smaga E. [2006], Redukcja zbędnych składników portfela, Opracowanie w ramach badań statutowych, AE w Krakowie, Kraków.
  4. Markowitz H. [1959], Portfolio Selection, John Wiley and Sons, New York.
  5. Merton R. [1972], An Analytic Derivation of the Efficient Portfolio Frontier, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 7(4).
  6. Piasecki K. [2005], Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu