BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Garlińska-Bielawska Joanna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Bielawski Paweł (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zastosowanie teorii efektywnego rynku do pomiaru wielkości ekonomicznych w podmiotach gospodarczych a procesy integracji gospodarczej i globalizacji
Applying the Theory of Effective Markets to the Measurement of Economic Values in Enterprises and the Processes of Economic Integration and Globalisation
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 634, s. 41-56, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Analiza efektywnego rynku, Integracja gospodarcza, Globalizacja, Rynek kapitałowy, Teoria rynku
Efficient market analysis, Economic integration, Globalization, Capital market, Market theory
Note
summ.
Abstract
Teorie efektywnego rynku można zastosować do pomiaru wielkości ekonomicznych w jednostkach gospodarczych, na które duży wpływ ma proces integracji regionalnej i globalnej. W pracy przedstawiono badania w zakresie efektywnego rynku w naukach ekonomicznych, oraz omówiono modele CAPM (model wyceny aktywów finansowych) i APT (teoria wyceny arbitrażowej).

Investing in an effective stock market may only achieve a standard rate of return, which is a function of the risk associated with these investments. Further, it may occur that thousands of appropriately remunerated and intelligent people participating in share transactions on the market are constantly seeking information enabling them invest capital at greater than average rates of return. Naturally, extremely important here is broad access to all kinds of information. Legal regulations, broad and applied knowledge of economics, accounting, finance and other economic disciplines, facilitating market trading through organised exchanges, economic integration and economic globalisation are factors determining the overall effectiveness of markets. The theory of effective markets is applicable in analysing trade in both non-financial and financial assets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. The Adjustment of Stock Prices to New Information, E.F. Fama, L. Fisher, M.C. Jensen, R. Roli, "The International Economic Review", February 1969.
 2. Bali R., Brown P., An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers, "Journal of Accounting Research" 1968, nr 6.
 3. Beaver W.H., The Behavior of Security Prices and Its Implications for Accounting Research (Methods) [w:] American Accounting Association, Report of the Committee on Research Methodology in Accounting, supplement to vol. 47, "The Accounting Review" 1972.
 4. Beaver W.H., Market Efficiency, "The Accounting Review", January 1981.
 5. Belkaoui A.R., Accounting Theory, The Dryden Press, Harcourt Brace Jovanovich College Publ., Fort Worth, Texas 1993.
 6. Brealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, McGraw Hill, New York 1991.
 7. Clarkson P., Mattessich R., A Review of Market Research in Financial Accounting [w:] Modern Accounting Research: History, Survey and Guide, ed. by R. Mattessich, Vancouver 1984.
 8. Dobija D., Dobija M., Kuchmacz J., Rachunek zysków i strat a pomiar i kontrola ryzyka w firmie, Katedra Rachunkowości AE w Krakowie, maszynopis powielony.
 9. Dobija M., Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa 1994.
 10. Fama E.F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, „The Journal of Finance", May 1970.
 11. Gonedes N.J., Efficient Capital Markets and External Accounting, "The Accounting Review", January 1972.
 12. Grossman S.J., Stiglitz J.E., Information and Competitive Price Systems, "The American Economic Review", May 1976.
 13. Lintner J., Security Prices, Risk and Maximal Gainsfrom Diversification, "The Journal of Finance", December 1965.
 14. Mossin J., Equilibrium in a Capital Asset Market, "Econometrica", October 1966.
 15. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, pod red. E. Oziewicz, PWN, Warszawa 2001.
 16. Ross SA., The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, "The Journal of Economic Theory" December 1976.
 17. Rubinstein M., Securities Market Efficiency in an Arrow-Debreu Economy, "The American Economic Review", December 1975.
 18. Samuels J.M., Wilkes F.M., Brayshaw R.E., Management of Company Finance, Chapman & Hali, London 1990.
 19. Shall L., Haley C., Introduction to Financial Management, McGraw Hill, New York 1991.
 20. Sharpe W.F., Capital Asset Prices: A Theory of Market Equlibrum Under Condition of Risk, "The Journal of Finance", September 1964.
 21. Yerrecchia R.E., Consensus Beliefs, Information Acquistion, and Market Information Efficiency, "The American Economic Review", December 1980.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu