BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ucherek Marzena (Wydział Towaroznawstwa)
Title
Weryfikacja przydatności materiałów opakowaniowych do przetwórstwa w maszynach pakujących
Verification of the Usability of Packaging Materials for Processing in Packaging Machines
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 625, s. 59-66, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Tworzywa sztuczne, Badanie opakowań, Towaroznawstwo, Opakowalnictwo, Opakowania produktów spożywczych
Plastics, Packaging study, Commodity science, Packaging science, Food packaging
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu była prezentacja sposobu określenia charakterystyki użytkowej i możliwości technologicznych laminatów stosowanych do pakowania produktów spożywczych na wysoko wydajnych maszynach pakujących.

The objective of the laboratory analyses and production tests was the presentation of the method of determining the usable characteristics and technological possibilities of laminates used for packing food products by high-speed packing machines. The analyses covered physical, mechanical and sliding properties of coated paper PE + + PVDC used for packing "Inka" coffee. For the complete evaluation also the weld strength was tested and the packing process was checked. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cichoń Z., Ucherek M., Weryfikacja przydatności importowanych laminatów giętkich w opakowalnictwie wyrobów cukierniczych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1998, nr 510.
 2. Kalinowski W., Metody badań materiałów i opakowań jednostkowych stosowanych do pakowania żywności, "Opakowanie" 2001, nr 9.
 3. Korzeniowski A., Kwiatkowski J., Towaroznawstwo opakowań, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1994.
 4. Normy i przepisy w dziedzinie opakowań, COBRO, Warszawa 1999.
 5. Normy i przepisy w dziedzinie opakowań, suplement, COBRO, Warszawa 2000.
 6. Opakowania żywności, pod red. B. Czerniawskiego i J. Michniewicza, Agro Food Technology, Czeladź 1998.
 7. Taub A.R., Singh R.P., Food Storage Stability, CRC Press LLC, New York 1998.
 8. Ucherek M., Modern Approaches on Quality Assessment of Packaging Material Used to Food Products, Proceedings of Euroconference, Bucarest University of Economics, Bucarest 2001.
 9. Ucherek M., Ocena nowych folii do automatycznego pakowania niektórych produktów spożywczych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1997, nr 487.
 10. Ucherek M., Optymalizacja parametrów technologicznych folii do pakowania w systemie trans-wrap i flow-pack, "Opakowanie" 1993, nr 3.
 11. Urbaniak M., Kształtowanie jakości opakowali, "Opakowanie" 1995, nr 6.
 12. Wepner B., Tacker M., Bergmair J., Quality Assessment and Establishment of Specifcations of Packaging Material as a Step Towards Product Safety of Foodstuffs, Proceedings of 12th IAPRI World Conference on Packaging, 18-20 June, Warsaw 2001.
 13. The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, pod red. A. Brody, J. Wiley and Sons, New York-Toronto 1997.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu