BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wronowska Gabriela (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Analiza zależności między edukacją a jakością kapitału ludzkiego w gospodarce światowej w 1997 r.
An Analysis of the Correlation between Education and the Quality of Human Capital in the World Economy in 1997
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 650, s. 45-62, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Kapitał ludzki, Edukacja, Kraje rozwijające się, Kraje wysoko rozwinięte, Koszty oświaty, Inwestowanie w kapitał ludzki, Analiza zależności
Human capital, Education, Developing countries, High-developed countries, Cost of education, Investments in human capital, Dependency analysis
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono rolę edukacji w podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego w krajach wysoko rozwiniętych i krajach rozwijających się. Badania zaprezentowane w pracy przeprowadzono w 1997 roku na podstawie oficjalnych statystyk Banku Światowego.

The goal of this article is to show the links and correlations between the level of education in individual countries and their level of economic development. In the introduction, the author briefly presents theoretical issues connected with on the concept of human capital and its role in economic phenomena. The statistical material reviewed in the article enables the author to conduct a thorough analysis of the level of education in the world and to capture the correlation between the educational and developmental level of a given country, particularly its economic growth. In the conclusion, the author summarises the correlations between the aforementioned phenomena. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Burda M., Wypłosz C., M akr o ekonomia -podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 2. Becker G.S., Inwestment in Human Capital. Theoretical Analysis, „Journal of Political Economy" 1962, October.
 3. Dobija M., Struktura i koszt kapitału ludzkiego, www.ae.krakow.pl, 2000.
 4. Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 5. Edukacja a rynek pracy, red. S. Golinowska, Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych, Warszawa 1999.
 6. Grodzicki J., Edukacja czynnikiem rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 7. Solow R.M., Growth Theory: An Exposition, University Press, 1970.
 8. Schultz T., Education and Economic Growth, University of Chicago Press, Chicago 1961.
 9. Schultz T., Investment in Human Capital, The Free Press, New York 1967.
 10. Staszic S., Przemówienie z okazji otwarcia Szkoły Przygotowawczej do instytutu Politechnicznego, „Gazeta Warszawska" 1826, nr 5.
 11. Walsh J.R., Capital Concept Applied 10 Man, „The Quarterly Journal of Economics" 1935, February.
 12. Rocznik Statystyki Międzynarodowej, 2000.
 13. World Development Indicators 1999, 2001.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu