BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mynarski Stefan (Wydział Zarządzania)
Title
Wykorzystanie analizy kowariancji w badaniach zależności przyczynowo-skutkowych
Applying Co-variance Analysis in Researches on Cause-effect Relationships
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 640, s. 7-20, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Analiza rynku, Badania marketingowe, Metody badań marketingowych, Regresja liniowa
Market analysis, Marketing research, Marketing research methods, Linear regression
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono możliwości zastosowania analizy kowariancji w badaniach zależności przyczynowo-skutkowych istniejących na rynku. Uwagę skupiono głównie na zagadnieniach mieszczących się w interakcjach pomiędzy zależnymi i niezależnymi czynnikami. Omówiono 3 typy interakcji: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Wszystkie wnioski potwierdzono odpowiednią interpretacją analityczną oraz zilustrowano graficznie.

The paper is devoted to the possibility of applying covariance analysis in researches on cause effect relationships existing in market and marketing occurrences. Attention was paid the most to issues dwelling on interactions between dependent and independent variables. Three types of interactions i.e., first, second and third degree as well as two types of dependencies i.e., linear and non-linear were identified in the researches. All considerations have been corroborated with suitable analytical interpretations and graphical illustrations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Mynarski S., Metody badań marketingowych, PWE, Warszawa 1990.
  2. Neter J., Wasserman W., Kutner M.H., Applied Linear Statistical Models. Regression, Analysis of Variance, and Experimental Designs, R.D. Irwin, Inc. Homewood, Ill. 1985.
  3. Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, pod red. S. Mynarskiego, V Warsztaty Metodologiczne, AE w Krakowie, Kraków 2002..
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu