BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ziębicki Bernard (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Komunikacja wewnętrzna jako instrument adaptacji nowo przyjętych pracowników (wyniki badań w firmach Polski Południowej)
Internal Communication as a Tool in Employee Adaptation - Research Findings from Firms in Southern Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 626, s. 103-113, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Adaptacja społeczno-zawodowa, Zarządzanie personelem
Communication in organisation, Socially-professional adaptation, Personnel management
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto temat adaptacji miejsca pracy personelu w warunkach organizacji systemu komunikacji wewnętrznej. Przedstawiono zarys teorii wprowadzania nowo przyjętych pracowników do ich środowiska pracy. Następnie omówiono wyniki badań dotyczących wykorzystywania komunikacji wewnętrznej do adaptacji pracowników w przedsiębiorstwach Polski Południowej.

This article concerns employee workplace adaptation in terms of the organisation of the internal communication system. Besides outlining the theory of new employee adaptation to their work environment, the article sets out research findings concerning the conduct and outcome of adaptation to the organisational systems of southern Polish firms. Unfortunately, these findings do not paint an optimistic picture of the use of adaptation procedures - a branch of human resources management - in the firms where research was conducted. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Dessler G. [1987], Personnnel Management, Prentice Hall, New Yersey.
  2. Herma I. [1998], Przywiązanie do firmy. Techniki wzmacniania zaangażowania pracowników, "Personel", nr 11.
  3. Janowska Z. [1999], Gdy przychodzi nowy. Adaptacja pracowników w miejscu pracy, "Personel", nr 6.
  4. Lanz K. [1995], Zatrudnianie i zarządzanie personelem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Listwan T. [1995], Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo "Kadry", Wrocław.
  6. Maliński S. [1997], Program adaptacyjny, czyli "nowy" w nowym miejscu pracy, "Personel", nr 1.
  7. Marciniak J. [1997], Pierwsze kroki. Adaptacja zawodowa pracowników, "Personel", nr 12.
  8. Martyniak Z. [1997], Elementy zarządzania informacjami i komunikacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  9. Schwan K., Seipel K.G. [1995], Marketing kadrowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu