BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fudaliński Janusz (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Determinanty sektorowych procesów ewolucyjnych
Determinants of Sectoral Evolution Processes
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 613, s. 89-109, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia przedsiębiorstwa, Analiza sektorowa, Zarządzanie strategiczne, Zmiany strukturalne
Enterprise management, Corporation strategies, Sectorial analysis, Strategic management, Structural changes
Note
summ.
Abstract
Zmiany strukturalne, zarówno w polskiej jak i światowej ekonomii wymusiły konieczność szukania przez przedsiębiorstwa efektywnych narzędzi zarządzania. W kontekście globalizacji działalności gospodarczej wiele sektorów zyskało wymiar ponadnarodowy co powoduje trudności w ich prawidłowym zdefiniowaniu. W pracy zaprezentowano różne definicje pojęcia sektora, oraz omówiono jego ewolucję. W zakończeniu przedstawiono determinanty procesów ewolucyjnych.

Structural changes in both the Polish economy and on a global scale force enterprises to search for effective management tools. In the -era of globalisation of operations, many sectors are supranational, thus many difficulties arise in their proper definition. The proper delineation of the branch in which an enterprise operates and the identification of its stage in its life cycle are contingent upon the understanding and proper interpretation of determinants that shape sectoral changes. An analysis of these changes may be the key to defining an enterprise's effective operating strategy on the market and attaining the desired market position. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abell D.F., Dualizm w zarządzaniu. Dziś i jutro firmy, Poltext, Warszawa 2000.
 2. Analiza rynku - systemy i mechanizmy, pod red. S. Mynarskiego, AE w Krakowie, Kraków 1993.
 3. Dess G.G., Miller A., Strategic Management, McGraw-Hill, New York 1999.
 4. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner & ska, Warszawa 1996.
 5. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999.
 6. Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 7. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 8. Moszkowicz M., Wirtualne luki strategiczne, "Przegląd Organizacji" 1999, nr 10.
 9. Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1999.
 10. Penc J., Zarządzanie dla przyszłości, PWE, Warszawa 1999.
 11. Penc-Pietrzak I., Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 12. Podstawy marketingu, pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1995.
 13. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, 1992.
 14. Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, pod red. T. Gołębiowskiego, PWN, Warszawa 1994.
 15. Singh J.V., Lumsden Ch.J., Theory and Research in Organizational Ecology, "Annual Review of Sociology" 1990, nr 16.
 16. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 17. Thomson A.A., Stricland A.J., strategic Management. Concepts and Cases, BPI - Irwin, Homewood, Illinois 1987.
 18. Zarządzanie strategiczne, pod red. R. Krupskiego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu