BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mączka Lucyna (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Rynek pracy w Polsce w warunkach integracji europejskiej
The Job Market in Poland in Light of European Integration
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 651, s. 23-37, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rynek pracy, Bezrobocie, Stopa bezrobocia, Analiza porównawcza, Napięcia społeczne
Labour market, Unemployment, Unemployment rate, Comparative analysis, Social tension
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule przeprowadzono analizę polskiego rynku pracy w warunkach integracji europejskiej. Omówiono problem bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem w państwach unijnych i w Polsce. Badaniami objęto ludność w dwóch grupach wiekowych w 2000 roku. W zakończeniu przedstawiono sytuację młodych ludzi na rynku pracy (w wieku do 24 lat) w Polsce i krajach UE.

The employment level in light of European integration requires that precedence be given to an economic strategy for combating unemployment. High unemployment means the under-utilisation of human capital and increasingly perceptible social tensions, particularly among young people. The job market should still be the most important priority of government policy with respect to combating unemployment. Poland's membership in the European Union will not perceptibly accelerate the reduction i n unemployment; Poland's involvement in the EU strategy, however, will facilitate the use of funds for priority goals, i.e., education and academic research as well as the development of innovation and entrepreneurship, while at the same time maintaining the level of social security. (original abstract))
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Filer K., Rola rynku pracy, „Rynek Pracy" 1999, nr 9.
  2. Kabaj M., Program przeciwdziałania ubóstwa i bezrobocia, Raport IPiPS, „Nowe Życie Gospodarcze" 2001, nr 3.
  3. Komunikat GUS o stanie gospodarki, „Rzeczpospolita" 1.08.2000 r.
  4. Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
  5. Rifkin J., Koniec pracy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
  6. Strategia finansów publicznych i rozwoju gospodarczego, Polska 2000-2010, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów, Warszawa kwiecień 1999, Raport specjalny, „Nowe Życie Gospodarcze" 2002, nr 19.
  7. Sztanderska H., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa 2002.
  8. Współczesna polityka społeczna. Dane o przemianach w kraju i za granicą, „Polityka Społeczna" 2000, nr 8.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu