BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Beliczyński Jan (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Metody kontroli realizacji strategii marketingowej
Control Methods in the Implementation of Marketing Strategies
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 627, s. 119-135, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Strategia marketingowa, Kontrola marketingowa, Efektywność marketingu, Benchmarking
Marketing strategy, Marketing control, Marketing efficiency, Benchmarking
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę zdefiniowania i uporządkowania głównych pojęć związanych z tematyką strategii marketingowej. Przedstawiono ponad to przedmiot i rodzaj kontroli marketingowej z uwzględnieniem metod kontroli realizacji strategii marketingowej.

This article attempts to define and classify the basic concepts connected with marketing strategies. It looks at various forms of marketing control and its applications, whilst devoting special attention to control methods in the implementation of marketing strategies. The article reveals the complexity and intricacy of this process, which results from the high number of tools and procedures available. The author's deliberations on control in the implementation of marketing strategies may be useful to managers responsible for introducing essential control methods; and in terms of making these methods operational. They may also prove useful in structuring the control process at an appropriate level in the organisation of control processes and in delivering control methods in the implementation of marketing strategies such as: assessing marketing efficiency, marketing audits, strategic marketing balanced scorecard, and benchmarking for marketing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benchmarking — nowa metoda doskonalenia organizacji [1996], J. Czekaj, D. Dziedzic, T. Kafel, Z. Martyniak, "Organizacja i Kierowanie", nr 1(83).
 2. Boone L.E., Kurtz D.L. [1992], Contemporary Marketing, The Dryden Press, Fort Worth.
 3. Buell V.P. [1984], Marketing Management, McGraw-Hill Company, New York.
 4. Gregor B. [J998], Marketing [w:] Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa-Łódź.
 5. Kalużny S, [1996], Kontrola w banku. Wydawnictwo Tutor, Warszawa.
 6. Kłeczek R,, Kowal W., Woźniczka J. [l996j, Strategiczne planowanie marketingowe, pod red. A. Stvś, PWE, Warszawa
 7. Kotler P. [1980], Marketing Management. Analysis, Planning and Control, Prentice Hall, Englewood Cliffs
 8. Lambin J .-J. [2001], Strategiczne zarządzanie marketingowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Leksykon marketingu [ 1998], pod red. J. Altkorna i T. Kramera, PWE, Warszawa.
 10. Martyniak Z. [1996], Organizacja i zarządzanie. 60 problemów teorii i praktyki. Wydawnictwo Antykwa, Kluczbork.
 11. Michalski E. [2000], Marketing. Koncepcje, strategie, decyzje, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 12. Niestrój R. [1996], Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Norton D., Kaplan R.S. [1902], The Balanced Scorecard-Measures That Drive Performance, "Harvard Business Review", nr 11.
 14. Pabian A. [1998], Benchmarking marketingowy, "Marketing w Praktyce", nr 6.
 15. Penc J. [1997], Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 16. Podstawka K. [1997], Praktyczny marketing. Kluczowe elementy. Wydawnictwo Szkoły Języków i Zarządzania Promar International, Rzeszów.
 17. Pomykalski A. [2000], Strategie marketingowe. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź.
 18. Prymon M. [1999], Menedżerskie i społeczne aspekty współczesnego marketingu. Wydawnictwo Ekspert, Wrocław.
 19. Sławińska M. [1999], Kontrola działań marketingowych [w:] Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, pod red. J. Altkorna, Wydawnictwo AE w Krakowie. Kraków.
 20. Staudt T., Bowersox D„ Taylor D. [1976], A Managerial Introduction to Marketing, Pren tice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 21. Staudt T., Bowersox D., Taylor D. [1979], A Managerial Introduction to Marketing, Prentice Hall, New Jersey.
 22. Sztucki T. 11998], Encyklopedia marketingu. Definicje. Zasady. Metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 23. Wilson M. [1993], Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Stalowa Wola.
 24. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody [1999], pod red. R. Krupskiego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu