BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Solek Adrian (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Wybrane zagadnienia podaży dóbr publicznych
Selected Issues in the Supply of Public Goods
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 632, s. 91-104
Keyword
Dobra publiczne, Podaż, Teoria dobra publicznego
Public goods, Supply, Public goods theory
Note
summ.
Abstract
Terminem dobra publiczne określa się zarówno dobra wolne, dostarczane przez naturę (powietrze, woda i inne zasoby środowiska naturalnego), jak i dobra będące efektem działalności gospodarczej człowieka. W artykule zaprezentowano wybrane koncepcje analityczne dotyczące kwestii szczególnego charakteru tych dóbr oraz konsekwencji tych właściwości dla problemu ich podaży.

This article begins by reviewing the definitions and typology of public and private goods found in the literature. After presenting the neo-classical model of optimal allocation of public goods, the author outlines the threats related to the market provision of public goods (the free-rider problem), as well as government failures in this area. Attempts at optimising the supply of public goods are based on consumer preference revelation mechanisms such as: Clarke's tax, insurance purchases or the so-called assurance game. The article presents the results of experimental research on cooperation in the delivery of public goods. The work concludes with a short analysis of the problem of supply of public goods in the real world. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Buchanan J.M., The Demand and Supply of Public Goods, "Library of Economics and Liberty",www.econlib.org/library/Buchanan/buchCv5c0.html
 2. Clarke E., Multipart Pricing of Public Goods, "Public Choice", Fall 1971, 11, s.17-33.
 3. Collard D., Altruism and Economy, Oxford 1978; wg: S.E.G. Lea, R.M.Tarpy, P.Webley, The Individual in the Economy. A Textbook of Economic Psychology, Cambridge 1987, s.258.
 4. Foldvary F., Public Goods and Private Communities. The Market Provision of Social Services Vermont 1994, s.1.
 5. Frank R.H., Microeconomics and Behavior, New York 1991, s.650-652; C. Landersman, The Voluntary Provision of Public Goods /praca doktorska/, Princeton 1995, www.magnolia.net~leonf/sd/vpopg-a.html
 6. Giza-Poleszczuk A., Dobra publiczne - wspólne czy niczyje, "Serwis Informacyjny CBOS", kwiecień 1994, s.86-109.
 7. Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Warszawa 1994, s.49.
 8. Laffont J .J.,Fundamentals of Public Economics, Cambridge-London 1994, s.33-36.
 9. Ledyard J.O., Public Goods: A Survey of Experimental Research / w:/ The Handbook of Experimental Economics, J. H. Kagel, A.E. Roth /red/, Princeton 1995, s.172-173.
 10. Owsiak S., Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy teorii finansów publicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994, s.16-18.
 11. Solek Adrian Thompson E.A., A Pareto Optimal Group Decision Process /w:/ Papers on Non-Market Decision Making, G.Tullock /red,/, Charlottesville 1966; wg: D.C. Mueller, Public Choice, Cambridge 1981, s.69-71,
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu