BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piwowarczyk Jarosław (Wydział Zarządzania)
Title
Partycypacja pracownicza w świetle katolickiej nauki społecznej
Employee Participation in Light of Catholic's Social Sciences
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 642, s. 59-70, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Katolicka nauka społeczna, Społeczna nauka Kościoła
Personnel participation in management, Catholic social teaching, Church's social doctrine
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu zaprezentowano poglądy wybitnych przedstawicieli katolickiej nauki społecznej na kwestie partycypacji pracowniczej. Artykuł kończy konkluzja, iż właściwymi metodami rozwijania osobowości pracowników są różne formy uczestnictwa i współodpowiedzialności pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

The views of selected representatives of the Catholic Church social sciences on the issue of employee participation are presented in the paper. Eminent Catholic thinkers have for the past hundred years been sounding the need for human objectivity at its place of work. Successive Popes have consistently appealed on this in their subsequent social encyclicals. Various forms of employee participation in company's management are ways of developing the employee personality as well as attaining the human objectivity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biblia tysiąclecia: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [1991], Wydawnictwo Pallottinum, Poznań-Warszawa.
  2. Höffner J.,[1999], Chrześcijańska nauka społeczna, Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa.
  3. Jan Paweł II [1997], Sollicitudo rei socialis, TUM, Wrocław.
  4. Jan Paweł II [2000], Centesimus annus, TUM, Wrocław.
  5. Mendel T.[2001], Partycypacja pracownicza w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, AE w Poznaniu, Poznań.
  6. Nauczanie społeczne Kościoła. Dokumenty [1984]. pod. red. J. Skwary, Wydawnictwo ODiSS, Warszawa.
  7. Słownik katolickiej nauki społecznej [1993], pod red. ks. Piwowarskiego, IW Pax, Palabra, Warszawa.
  8. Wyszyński S. [2001], Duch pracy ludzkiej, Soli Deo, IW Pax, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu