BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smutek Halina (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Rozwój przedsiębiorstwa a strategie dywersyfikacji
Enterprise Development and Diversification Strategies
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 613, s. 15-29, bibliogr.16 poz.
Keyword
Rozwój przedsiębiorstwa, Strategia dywersyfikacji, Zarządzanie strategiczne, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Enterprise development, Diversification strategy, Strategic management, Company development strategy
Note
summ.
Abstract
Pojęcie dywersyfikacji związane jest z powiększeniem i różnicowaniem terenów funkcjonowania przedsiębiorstwa. W artykule omówiono istotę i rodzaje dywersyfikacji oraz jej przyczyny i cele. Skupiono uwagę na potrzebie przewidywania zmian w procesie rozwoju, co nie tylko pomaga zapobiegać kryzysom, ale również wspiera stały rozwój przedsiębiorstwa.

This article is dedicated to the strategic choices of enterprises. These choices are made under specific internal and external conditions and determine the behaviour, effects and motivation of an enterprise. Generally, various paths to success exist depending on the organisation's strategic situation at a given moment and its aspirations. In analysing the strategies that successful enterprises pursue, it is possible to conclude that enterprises owe their success to the selection of one of the following paths: diversification or specialization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Ansoff I., Corporate Strategy, New York 1965.
 2. Drücker P.F., Przedsiębiorczość i innowacja. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 3. Gliński B., Kuc B., Szczepankowski P., Zarządzanie strategiczne. Geneza. Rozwój. Priorytety, Warszawa 1996.
 4. Koch R., Strategia, PSB, Kraków 1998.
 5. Kortan J., Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
 6. Mintzberg H., Quinn J.B., The Strategy Process. Concepts. Context. Cases, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1991.
 7. Osbert-Pociecha G., Dywestycje niedoceniana opcja strategiczna, "Przegląd Organizacji" 1995, nr 12.
 8. Pełka B., Strategie restrukturyzacji organizacyjno-ekonomicznej polskiego przemysłu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1998, nr 3.
 9. Piekarz H., Rozwój organizacji. Złożone układy ergonomiczne jako przedmiot badań synergetycznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1995.
 10. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1992.
 11. Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1995.
 12. Porter M., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1992.
 13. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, pod red. S. Kiełczewskiego, Wrocław 1992.
 14. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1997.
 15. Vademecum prywatyzacji, t. III, Warszawa 1992.
 16. Wawrzyniak B., Międzynarodowa konferencja naukowa nt. The Essence of Strategic Management, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1986, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu